Wszystkie osoby organizujące takie wspólne wyjścia do kina na „Nieplanowane” prosimy o zgłaszanie tego do nas – wszystkie zaproszenia będziemy publikować i zachęcać do wspólnego pójścia do kina.

Kino Bajka, sobota 2 i 9 października

Cena 14 zł od osoby. Więcej szczegółów (godziny seansów) pojawi się, jak tylko kino ułoży repertuar na te dni. Gdyby zebrała się grupa powyżej 30 osób (co nie jest chyba trudne), to możemy prosić o zorganizowanie seansu tylko dla nas!
Organizatorka: Agnieszka Malinowska – tel. 881 022 445

Więcej szczegółów o filmie „Nieplanowane”…