Droga wspólnoto!

Zwracamy się z ogromną prośbą do wszystkich, którzy mają już COVID-19 za sobą. Potrzebna jest konkretna pomoc dla Tomka Białopiotrowicza. Konieczne jest osocze ozdrowieńca przekazane dla Tomka (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Lublinie, grupa krwi A Rh+).

Osocze oddajemy w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Prosimy o rozpowszechnianie tej informacji i wsparcie, a także informację do moderatora, gdyby ktoś mógł pomóc.