czyli „Konkret z ust świadka, bez przekłamania” – tak jednym zdaniem mogę podsumować udział w sesji tematycznej „WOLNY DLA…” poświęconej czcigodnemu Słudze Bożemu Ks. Franciszkowi Blachnickiemu, poprowadzonej przez współpracownicę Ojca Założyciela Ruchu Światło-Życie – Panią Grażynę Wilczyńską z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, autorkę publikacji „Wychowawca wolnych ludzi”, przybliżającej postać założyciela Ruchu Światło-Życie” – powiedziała jedna z uczestniczek rekolekcji tematycznych w Księżomierzy, które odbyły się w styczniu 2020 r.

Poniżej kilka świadectw i zdjęć z tego niezwykłego spotkania.

Szczęśliwcy – uczestnicy rekolekcji wraz Grażyną WIlczyńską

Niestety nie znamy Go dobrze

W dniach 24-26 stycznia 2020 roku odbyły się rekolekcje w Księżomierzy dotyczące osoby ks. Franciszka Blachnickiego. Poprowadziła je Grażyna Wilczyńska – świadek życia ks. Franciszka, członkini Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, która znała Ojca i pracowała z nim. Opowiadała nam ona o życiu ks. Franciszka i ogromie różnych dzieł, które podejmował i z wielkim zaangażowaniem realizował.

Pani Grażyna przedstawiała życie Ojca w formie prezentacji, więc mogliśmy zobaczyć również wiele zdjęć i dokumentów, które bardzo ubogacały jej opowieść. Poznanie pani Grażyny było niewątpliwie dla nas wielką radością, a możliwość usłyszenia od niej – jako bezpośredniego świadka – historii życia Ojca była nieoceniona.

Podczas tych krótkich rekolekcji zobaczyliśmy bogactwo życia księdza Franciszka, wiarę w Boga, wielkie cierpienie jakiego doświadczył w czasie pobytu w więzieniu, ogromną pracowitość, zaangażowanie w życie parafii oraz niezmierzoną ilość dzieł ewangelizacyjnych jakie podejmował. Czas rekolekcji uświadomił nam, że niestety nie znamy Go dobrze, nie czytamy Jego książek, nie pogłębiamy się na co dzień wiedzy o Ojcu, traktujemy czasami Kościół Domowy zbyt powierzchownie nie znając jego korzeni. Cieszę się ogromnie, że byliśmy na tych rekolekcjach, gdyż usłyszeliśmy zachętę i przynaglenie dla nas do odkrywania i poznawania Ojca.

Grażyna Wilczyńska podczas opowieści

Wielką radością dla nas była też wspólnota małżeństw z prowadzącymi Mariolą i Andrzejem Łysiakami, która zawiązała się w czasie tych rekolekcji. Dziękujemy Wam wszystkim bardzo za Waszą obecność, serdeczność, radość i uśmiech. Dziękujemy również Agnieszce, bez której zachęty nie pojechalibyśmy na te rekolekcje.

Wyjechaliśmy z rekolekcji z poczuciem niedosytu i pragnieniem ponownego w nich udziału. Mamy nadzieję, że kontynuacja rekolekcji o Ojcu Franciszku będzie miała miejsce. Wróciliśmy z książkami o ks. Blachnickim i postanowieniem by je czytać, poznawać, pogłębiać wiedzę i sięgać do korzeni.

Urszula i Piotr Łukasik
Lublin 02.02.2020


Ożywczy łyk „czystej wody z czystej szklanki” – konkret z ust świadka, bez przekłamania…

…tak jednym zdaniem mogę podsumować udział w sesji tematycznej „WOLNY DLA…” poświęconej czcigodnemu Słudze Bożemu Ks. Franciszkowi Blachnickiemu, poprowadzonej przez współpracownicę Ojca Założyciela Ruchu Światło-Życie – Panią Grażynę Wilczyńską z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, autorkę publikacji „Wychowawca wolnych ludzi”, przybliżającej postać założyciela Ruchu Światło-Życie.

Czas sesji i poznanie na nowo postaci księdza Franciszka uświadomił mi jak ogromnie jestem wdzięczna Bogu w Trójcy Jedynemu za dar żywego Kościoła, za dar autentycznych świadków, których stawia w sobie określonym czasie. I mam na myśli zarówno świadka Pana – proroka naszych czasów – Ojca Franciszka, jak również świadka życia księdza Blachnickiego panią Grażynę. Świadomie piszę też o przybliżeniu na nowo sylwetki Ojca Założyciela Ruchu Światło-Życie, bowiem z ruchem oazowym byłam związana w formacji młodzieżowej. Tam pierwszy raz usłyszałam o Ojcu Założycielu, tam otrzymałam fundament z którym weszłam w życie dorosłe. Szukając zaś drogi dla formacji małżeńskiej byłam pewna, że w Domowym Kościele (gałęzi rodzinnej ruchu Światło-Życie) odnajdę przestrzeń zarówno dla duchowego wzrostu osobistego jak również małżeńskiego i rodzinnego. Trwamy w Domowym Kościele już dziesiąty rok na 11 lat małżeństwa i z każdym rokiem odkrywamy jak Bóg nam błogosławi przez dar innych małżeństw i kapłanów, przez dar wspólnoty.

W modlitwie o beatyfikację księdza Franciszka, która towarzyszy nam podczas spotkań kręgów, a której autorką jest pani Grażyna, mówimy: Boże, dziękujemy Ci za Twojego Kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę. Sesja „WOLNY DLA…” poświęcona została życiu i działalności ks. Blachnickiego do narodzin do roku 1976. Wyłoniła się z tej opowieści postać człowieka, który od młodości i czasu formacji w harcerstwie stawiał sobie wymagania: to silne postanowienie stawania się człowiekiem dobrym, wielkim, pokonującym trudności i uszczęśliwiającym innych ludzi. Cudownie ocalony od kary śmierci w 21 roku życia (1942 rok) i autentycznie dotknięty łaską nawrócenia Franciszek Blachnicki opuścił mury więzienia jako człowiek prawdziwie, bo wewnętrznie wolny, w poczuciu szczególnej bliskości z Bogiem. Konsekwencją nawrócenia było oddanie Bogu odzyskanego życia i podjęcie misji czyli służby innym w tym wychowywania do wolności. A przypomnijmy, że żył w czasach zniewolenia systemami totalitarnymi. Podstawowe warunki, aby temu sprostać, jak zauważała pani Grażyna, a które niezachwianie realizował Założyciel to: stawianie wymagań, brak hipokryzji, oraz bycie gotowym do przyjęcia każdych konsekwencji podjętego zadania. Wiedza, że najwyższą wolnością jest przyjęcie Chrystusa i pójście za Nim oraz dewiza z prymicyjnego obrazka „zdobywać Królestwo Boże przez Niepokalaną” towarzyszyła ks. Franciszkowi w pracy duszpasterskiej, gdzie zwracał uwagę na formowanie grup wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Począwszy od ministrantów zaczął prowadzić rekolekcje wypracowaną przez siebie metodą rekolekcji przeżyciowych. Możliwość podobnej formacji dał kolejno dziewczętom, studentom, dorosłym, kapłanom, na małżonkach skończywszy – zatem całościowo dla ludzi wszystkich grup wiekowych i stanów. Tak stworzył Ruch Światło-Życie, zwany oazą, którego zadaniem było formowanie dojrzałych chrześcijan, którzy następnie w codzienne życie będą wnosili wartości płynące z Ewangelii.

Pani Grażyna przekazała również szczegóły powstawania innych dzieł Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego m.in. Krucjaty Wstrzemięźliwości. Przypomniała też, o czym nie wiedziałam lub zapomniałam, że patronem ruchu oazowego jest święty Maksymilian Maria Kolbe. W tym świetle przestaje dziwić radykalizm Sługi Bożego ks. Franciszka, jego życie „na maxa” z wykorzystaniem każdej chwili jego ziemskiego czasu, który wszystkie zamierzenia wypełniał w niezłomnej ufności Bożej i oddaniu pod Opiekę Maryi, Niepokalanej.

Przybliżenie osoby Ojca Franciszka w prawdzie świadectwa p. Grażyny odnowiło we mnie chęć dotarcia do „źródeł Ruchu”, do oryginalnych tekstów Założyciela. Uświadomiłam sobie po pierwsze, że także dla mnie Bóg przygotował osobistą drogę zbawienia i jest zawsze na niej obecny. Po wtóre, że dzięki poznaniu życia Ojca Franciszka i faktów związanych z charyzmatem i powstaniem ruchu Światło-Życie sama mogę być bardziej autentycznym świadkiem dla innych. Podać komuś czysta wodę w czystej szklance. Chwała Panu!

Sesja odbyła się w Księżomierzy w dniach 24-26 stycznia tego roku dzięki zaangażowaniu Marioli i Andrzeja Łysiaków. Miała wymiar kameralny, bowiem uczestniczyło w niej jedynie 10 małżeństw. Parafrazując powiedzenie „Lepiej zobaczyć coś raz, niż słyszeć o tym tysiąc razy” mogę powiedzieć „Lepiej usłyszeć raz świadka, niż szukać informacji w różnych źródłach wiele razy”. Dziękując za Panią Grażynę i czas nam poświęcony rodzi się we mnie wdzięczność za świadków wielkich dzieł Pana, którzy są jeszcze wśród nas.

Adrianna
archidiecezja lubelska, Rejon NMP Matki Kościoła


Zadaniem, które Ojciec nam zostawił jest dbałość o jedność i czystość charyzmatu Ruchu

W dniach 24-26.01.2020 r. uczestniczyliśmy w rekolekcjach tematycznych w Księżomierzy „ Wolny dla…”. Była to krótka sesja poświęcona naszemu Założycielowi, Ojcu Franciszkowi Blachnickiemu.

Kolejny już raz doświadczyliśmy, że Pan Bóg najlepiej wie, co komu i kiedy jest potrzebne. My tak mamy, że gdy duch słabnie, Pan Bóg przychodzi z konkretną propozycją, jeśli o to prosimy. Często zdarza się, że wtedy zaprasza nas na rekolekcje. Tym razem też tak było…

Podczas tej krótkiej sesji pani z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła – Grażyna Wilczyńska-przeprowadzała nas przez historię życia naszego Założyciela, a tym samym historię Ruchu. Słuchając bezpośredniego świadka czuliśmy, że jesteśmy spadkobiercami wielkiego daru, jakim jest charyzmat Ruchu Światło-Życie. Pan Bóg w Namiocie Spotkania i Eucharystii upewniał nas w trwaniu we wspólnocie. Uderzyło nas mocno to, że zadaniem, które Ojciec nam zostawił jest dbałość o jedność i czystość charyzmatu Ruchu: mamy podawać go jak „czystą wodę w czystej szklance”, czyli nie zostawiać ani w wodzie ani na szklance niczego od siebie, żadnych naszych śladów.

Pan Bóg uświadomił nam podczas sesji, że, jeżeli NAPRAWDĘ chcemy się formować na drodze Domowego Kościoła, musimy więcej czytać i poznawać dzieła Ojca po to, by niczym nie zmącić tego dziedzictwa przekazując innym.

Na niedzielną Mszę Św. na zakończenie rekolekcji, Pan sam przygotował piękne podsumowanie sesji: „Upominam was, bracia, w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście żyli w zgodzie i by nie było wśród was rozłamów; abyście byli jednego ducha i jednej myśli”. (1 Kor.1,10)

Chwała Panu

Agnieszka i Mariusz


Rekolekcje dodały nam sił duchowych

Gdy dowiedzieliśmy się, że odbędą się rekolekcje tematyczne, poświęcone czcigodnemu słudze Bożemu ks. Franciszkowi Blachnickiemu, od razu postanowiliśmy w nich uczestniczyć.

Rekolekcje odbyły się w Księżomierzy 24-26 stycznia 2020, a prowadziła wykłady pani Grażyna Wilczyńska, autorka książek o ks. Blachnickim, która znała i współpracowała z założycielem Ruchu Światło Życie. Oboje z żoną bardzo lubimy uczestniczyć w rekolekcjach i na wszystkich tych rekolekcjach jest czas poświęcony Ojcu Franciszkowi. Ale takiego przekazu, takich informacji, takiej bezpośredniej wiedzy od świadka i współpracownika naszego założyciela nigdy nie otrzymaliśmy i nie słyszeliśmy. To była „czysta woda w czystej szklance”. Tak wszyscy uczestniczy rekolekcji nazwali ten przekaz wiedzy Pani Grażynki o życiu i działalności ks. Blachnickiego. Za co serdecznie dziękujemy. Postawa Ojca Franciszka zawsze nas fascynowała i podziwialiśmy Jego dzieło. Teraz, gdy poznaliśmy od źródła Jego cały życiorys urzekło nas całkowite zaangażowanie się w to co robił. Czy to działał w harcerstwie, czy na parafii, nawet gdy był tylko na krótki okres, zawsze pozostawiał po sobie ślad swojej działalności. Wszystko co robił i w co się angażował, robił to na 100%, z wielkim sercem i zapałem widział w tym wolę Bożą i swoje powołanie. Całe swoje życie poświęcił dziełu, nigdy nie marnował czasu. Słuchając świadectwa o ks. Blachnickim, uświadomiliśmy sobie jak bardzo powinniśmy brać z Niego przykład, zawierzając Niepokalanej wszystkie nasze działania, posługi w Domowym Kościele, w naszej pracy i w całym naszym życiu.

Rekolekcje dodały nam sił duchowych i utwierdziły nas, że powinniśmy się bardziej angażować w życie Domowego Kościoła. Bóg każdemu z nas dał jakieś dary, talenty, rozwijajmy je, nie siedźmy bezczynnie w miejscu, nie marnujmy czasu, dajmy coś od siebie. Służmy Bogu i bliźnim, swoją postawą zachęcajmy innych do działania. Bądźmy wierni charyzmatowi Ruchu i naszym wartościom chrześcijańskim, abyśmy umieli bronić prawd wiary, stanąć w obronie Kościoła i księży.

Dziękujemy Panu Bogu za to, że mogliśmy uczestniczyć w tak pouczających rekolekcjach oraz prosimy, abyśmy byli użytecznym narzędziem w rękach Pana Boga. Ewangelizować i głosić Słowo Boże, tam gdzie nas posyła, a Duch Święty aby nas prowadził.

Ewa i Mariusz Samolej