W przygotowaniach do gali jubileuszowej, chcemy wrócić do cyklu wspomnień, jakie nagraliśmy z tymi, którzy stoją u początku Ruchu w naszej diecezji.

W pierwszej kolejności zapraszamy do odsłuchania drugiej i trzeciej części świadectwa ks. Zdzisława Jana Ciżmińskiego, pierwszego moderatora diecezjalnego. Zapraszamy.