Liturgia źródłem i szczytem w świadectwach członków Ruchu Światło-Życie

Opis inicjatywy 
VII Drogowskaz Nowego Człowieka stanowi nieustające źródło inspiracji do pogłębiania więzi z Chrystusem, do budowania Kościoła, do podejmowania funkcji liturgicznych. 

Warto opisać na praktycznych przykładach, jak to jest realizowane przez członków Ruchu różnego stanu, w różnym wieku (świadectwa małżeństw mile widziane!). Dzięki wskazówkom metodologicznym świadectwa te mogą być wykorzystane w różnych działaniach duszpasterskich. 

Przykładowe tematy szczegółowe:
– liturgia źródłem i szczytem mojego życia,
– moja (nasza) liturgia rodzinna (domowa),
– moje pierwsze posługiwanie w liturgii (i wczesne powołania – od I Komunii, i późne np. gdy pojawiły się już wnuki)
– rodzinne posługiwanie (rodzice, dzieci, wnuki i prawnuki przy ołtarzu),
– dojrzewanie w powołaniu dzięki liturgii (np. pełnienie funkcji liturgicznych na drodze do kapłaństwa),
– Triduum Paschalne na sposób rekolekcyjny i w parafii,
– przeżywanie uczestnictwa w liturgii jako świadek chrztu (bierzmowania) i dalsze wzrastanie w wierze z chrzestnym synem (córką),
– moje przeżywanie pełnienia różnych funkcji liturgicznych (i jak to wpływa na codzienne życie), np. posługa ładu, służba darów, lektor, ministranci światła, kadzidła, orant (posługa modlitwy w liturgii i poza liturgią),
– wykorzystywanie talentów w liturgii. 

Format: tekstowy (np. MS WORD, OPEN OFFICE) 

Objętość: do 1 strony A4 

Termin do przesłania: Wielkanoc AD 2020 (12.04.2020) 

Adres mailowy: cdl@oaza.pl 

Uwaga końcowa: można do świadectw załączyć też zdjęcia, względnie linki do nich (wraz z upoważnieniem do wykorzystania przez Wydawnictwo Światło-Życie albo do umieszczenia na stronie CDL). 

ks. Jerzy Krawczyk
Diecezjalna Diakonia Jedności