fot. Spotkanie Diakonii Społecznej

Nasze plany na obecny rok formacyjny:

  1. Modlitwa za Ojczyznę.
  2. Współpraca z Diakonią Modlitwy – powierzanie intencji dotyczących spraw społecznych.
  3. Przygotowanie działań mających na celu rozwijanie postawy patriotycznej członków Ruchu Światło – Życie.
  4. Organizacja rekolekcji tematycznych „Bóg, Honor, Ojczyzna”.
  5. Organizacja konferencji: „Przyszłość idzie przez rodzinę”.
  6. Udział w innych przedsięwzięciach Ruchu Światło – Życie.

Prosimy o modlitwę w intencji realizacji naszych zamiarów i zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w pracę diakonii. Terminy spotkań znajdują się w kalendarium na stronie internetowej lubelskiej oazy.

Serdecznie gratulujemy p. Kazimierzowi Chomie z Rejonu św. Stanisława (Kraśnik) wyboru na Posła do Sejmu RP. Życzymy Bożego błogosławieństwa w pracy na rzecz Ojczyzny i wspieramy modlitwą!

Odpowiedzialni za Diakonię Społeczną

Małgorzata Wisłocka –  Czachór, tel. 606 332 741, e-mail: czachorkarz@wp.pl

Krzysztof Czachór, tel. 694 411 161, e-mail: krzysio69@wp.pl Ks. Marek Sawicki, tel. 509 248 002, e-mail: m.sawicki@diecezja.lublin.pl

Diakonia Społeczna Ks. Marek Sawicki