Czas dzielenia się życiem zdominował temat naszego zaangażowania się w środowiskach pracy, rodziny, sąsiedztwa, jako wyraz troski o losy naszej ojczyzny, tej ,,dużej” Polski i tej mniejszej, naszego środowiska lokalnego. Mówiliśmy o znaczeniu naszych świadomych postaw,  naszej pracy i odwagi w dawaniu świadectwa. Polska to wielka rzecz, dla której warto i należy mądrze żyć i mądrze wybierać.

Podczas dzielenia się słowem Bożym ( Ewangelia  z dnia , Mk 2, 23-28) największą uwagę skupiliśmy na słowach Jezusa ,, To szabat jest dla człowieka, nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu.” Wszystko, w tym niedziela, jest darem Boga, a największym darem jest Syn Boży, ofiarowany nam dla naszego zbawienia.

Najważniejsze w części formacyjnej było przygotowanie do mających się odbyć w Nałęczowie w dniach 21-23 lutego 2010 roku rekolekcji tematycznych Bóg. Honor. Ojczyzna. Celem trzeciej już edycji tych rekolekcji, będzie uporządkowanie wiedzy i emocji na temat patriotyzmu, wiary i powinności Polaka. Warto być w lutym w Nałęczowie, by osobiście się przekonać, że od nas też zależy, żeby Polska była Polską: https://lublin.oaza.pl/2020-02-21-23-rekolekcje-tematyczne-bog-honor-ojczyzna-w-naleczowie-poprowadza-malgorzata-i-krzysztof-czachor-z-ks-markiem-sawickim/