Jak być dobrym animatorem?
Co to znaczy służyć innym?
Jak przekazać charyzmat Ruchu?

Tego wszystkiego i jeszcze wiele, wiele więcej można dowiedzieć się i doświadczyć podczas Szkoły Animatora!

Na dwuletnią SA składa się 10 zjazdów (po 5 w roku formacyjnym).

Na cykl roczny składa się 5 sesji, z czego aby przejść pozytywnie rok trzeba być minimum na 4. Koszt zjazdu to 80 zł (można złożyć większą ofiarę na pokrycie całego kosztu udziału w spotkaniu). SA trwa od piątku (rozpoczęcie o 18) do niedzieli (zakończenie około 13 obiadem). SA odbywa się w ogólnopolskim Ośrodku Ruchu na ul. ks. W. Danielskiego 11 w Lublinie.

Pierwsza SA już 23 września. Serdecznie zapraszamy osoby po ONŻ II do zgłoszeń – termin upływa 10 września.

Formularz zapisów: https://forms.gle/roYT3cp2SfHfRKJK7


Agata Kusiak
odpowiedzialna Diakonii Formacji Diakonii