Kartę i umowy możemy wciąż dostarczyć:
– wysyłając pocztą do Centrum Ruchu (ul. Skierki 12, 20-601 Lublin)
– uzgadniając czas dostarczenia do Centrum Ruchu z moderatorem diecezjalnym
– podczas dyżuru w biurze Ruchu (ul. ks. W. Danielskiego 11) – ostatni dyżur odbędzie się 24 stycznia (poniedziałek).

Prosimy przed dostarczeniem kart upewnić się, że wszystko jest wypełnione.
W przypadku kiedy dziecko nie uczestniczy w spotkaniach formacyjnych w ciągu roku, w miejscu przeznaczonym na opinie animatora/moderatora, wymagana jest opinia katechety.
W skierowaniu na oazę wymagany jest podpis Księdza Proboszcza lub wikariusza oraz pieczątka parafii.
Karty muszą być podpisane w wyznaczonym miejscu przez uczestnika rekolekcji oraz oboje rodziców* lub prawnych opiekunów.

*W przypadku braku możliwości uzyskania podpisu obojga rodziców, prosimy umieścić tę informację obok swojego podpisu.

Kontakt:
Ks. Jerzy Krawczyk – moderator diecezjalny
moderator.lublin.oaza@gmail.com
tel. 609574034