W dniu 2 marca 2024 r. (sobota), w dniu poświęconym Niepokalanemu Sercu Maryi, odeszła do domu Ojca, MARIA GIZELA SKOP.

Zdjęcie z Archiwum parafii w Przecznie

Była bliską współpracownicą księdza Franciszka Blachnickiego, do ostatnich dni jego życia oraz współzałożycielką Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, muzykologiem i muzykiem kościelnym.

W Ruchu Światlo-Życie troszczyła się o formację liturgiczno-muzyczną, animowała muzyczne rekolekcje oazowe, prowadziła kursy dla animatorów muzycznych oaz.

Zdjęcie z Archiwum parafii w Przecznie

Zredagowała śpiewnik mszalny Exsultate Deo. Skomponowała nowe śpiewy ma użytek liturgiczny i dokonała adaptacji wielu śpiewów z repertuaru obcego. 

Od 1982 r., mieszkała i pracowała w Międzynarodowym Centrum Ewangelizacji Swiatlo-Zycie w Carlsbergu.

„Bogu Ojcu, przez Jezusa Chrystusa w radości Ducha Świętego,
niech będzie chwała na wieki wieków.
AMEN”.
[Exultate Deo, tekst: por. Rz 16,27, muzyka: G. Skop]

Zdjęcie z Archiwum parafii w Przecznie

Zachęcamy do przeczytania artykułu naukowego ks. Franciszka Koeniga o kompozycja liturgicznych śp. Gizeli Skop – czytaj

Dziękujemy ks. Wacławowi Dokurno – Proboszczowi parafii w Przecznie za zgodę na udostępnienie zdjęć.

Paulina i Andrzej Jaksim
Diakonia Komunikowania Społecznego Ruchu Światło-Życie
Archidiecezji Lubelskiej