Miejsce: Sławinek, ul. Ks. Wojciecha Danielskiego 11 w Lublinie

Zapraszamy serdecznie na spotkanie Diakonii Oaz Rekolekcyjnych we wtorek 11.02. 2020 r. o godz. 18 na Sławinku. Rozpoczynamy Eucharystią, a później będziemy omawiać temat Oazy rekolekcyjnej I stopnia (w tym m.in cel oazy, wizja drogi, środowisko życia na oazie. W załączeniu tekst dotyczący Oazy I stopnia z podręcznika „Formacja podstawowa …”). Nawiążemy także do tematów Oazy Wielkiej oraz zbliżającej się oazy modlitwy dla posługujących na rekolekcjach. Tematem Oazy Modlitwy będzie „Nawrócenie miłości – przyjęcie Bożej miłości warunkiem zdolności do wydawania życia za bliźniego”. Przygotowując się do tej Oazy dobrze będzie nawiązać do słów z 1 Listu Św. Jana „Tam, gdzie jest miłość, nie ma lęku, lecz doskonała miłość odrzuca lęk, ponieważ lęk wiąże się z karą. Kto natomiast się lęka, nie osiągnie doskonałej miłości” (1 J 4,18).

Spotkanie ma charakter otwarty, więc gdy ktoś przygotowujących się do Oazy I stopnia (prowadzący, animatorzy) chciał w nim uczestniczyć i włączyć się w nasze dzielnie się doświadczeniami rekolekcji i poznawaniem charyzmatu oazy, to zapraszamy serdecznie. 

Ks. Jerzy Krawczyk i Janusz Krzych
Diakonia Oaz Rekolekcyjnych

Program spotkania:

18.00 Eucharystia

ok. 19.00 Spotkanie formacyjne:

Dzielenie się Ewangelią 1 Krl 8, 22-23. 27-30

Następnie Salomon stanął przed ołtarzem Pańskim wobec całego zgromadzenia izraelskiego i wyciągnąwszy ręce do nieba, rzekł: «O Panie, Boże Izraela! Nie ma takiego Boga jak Ty, ani w górze na niebie, ani w dole na ziemi, tak zachowującego przymierze i łaskę względem Twoich sług, którzy czczą Cię z całego swego serca. Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem. Zważ więc na modlitwę Twego sługi i jego błaganie, o Panie, Boże mój, i wysłuchaj to wołanie i tę modlitwę, w której dziś Twój sługa stara się ubłagać Cię o to, aby w nocy i w dzień Twoje oczy patrzyły na tę świątynię. Jest to miejsce, o którym powiedziałeś: „Tam będzie moje Imię” – tak, aby wysłuchać modlitwę, którą zanosi Twój sługa na tym miejscu. Dlatego wysłuchaj błaganie Twego sługi i Twego ludu, Izraela, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj w miejscu Twego przebywania – w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz!

Część formacyjna: Oaza Nowego Życia I stopnia (na podstawie: „Podstawy formacji służby liturgicznej i Ruchu Światło-Życie” str. 33-38, Podręcznik ONŻ I st. Część A str. 7-66)

  • wizja celu
  • wizja drogi: droga jednego dnia, droga piętnastu dni
  • środowisko życia na oazie

Tematy do omówienia:

  • jeszcze o Charyzmacie Oazy Wielkiej – co możemy zrobić
  • Oaza modlitwy 17-19 kwietnia (program, tematyka, odpowiedzialność)
  • informacje z DDJ
  • kolejny temat: ONŻ II st., oaza modlitwy
  • termin spotkania

Materiały do spotkania: