Zapraszamy na kolejne spotkanie DOR 29.10.2019 r. (wtorek) godz. 18.00
Miejsce: Sławinek, ul. Ks. Wojciecha Danielskiego 11 w Lublinie

Program spotkania:

18.00 Eucharystia
ok. 19.00 Spotkanie formacyjne

1. Dzielenie się Ewangelią Rz 8, 18-30

2. Część formacyjna: Miejsce rekolekcji w formacji Ruchu Światło-Życie (na podstawie: „Podstawy formacji służby liturgicznej i Ruchu Światło-Życie” str. 9-16, Podręcznik ONŻ II st. str. 11-20, List Kręgu Centralnego DK 2011) (teksty w załącznikach)

 • cel formacji
 • metoda formacji
 • droga formacji w RS-Ż, droga formacji w DK
 • miejsce rekolekcji w formacji

3. Sprawy do omówienia:

 • relacja z OJDOR
 • strona internetowa diakonii, osoba odpowiedzialna za stronę
 • nasze propozycje na 50-lecie Ruchu w diecezji
 • sprawa archiwum dokumentacji rekolekcji
 • powstaje baza danych o animatorach muzycznych, a może powinna powstać baza danych o animatorach ? Osobach mogących specjalistyczną konferencję na rekolekcjach np. na temat naturalnych metod itp.
 • informacje z DDJ
 • kolejny temat: Oaza wielka
 • termin spotkania

Janusz Krzych – odpowiedzialny za Diakonię Oaz Rekolekcyjnych
i moderator ks. Jerzy Krawczyk