Spotkanie integracyjne

0
1253

W dniu 20 sierpnia 2022 roku małżonkowie i rodziny z Domowego Kościoła rejonu św. Józefa spotkały się w Wólce Gołębskiej koło Puław. Spotkanie Wspólnoty po długim czasie pandemicznych ograniczeń było okazją do integracji, poznania nowych małżeństw w naszym rejonie oraz jeszcze jednego spotkania z dotychczasowym moderatorem Ruchu Światło-Życie naszego rejonu – ks. Mariuszem Koziną, który od lipca tego roku pełni już posługę w nowej parafii.

Był to czas wspólnego posiłku, rozmów i radosnej zabawy. Pan Bóg pobłogosławił ten czas piękną pogodą.

Serdecznie dziękujemy Gospodarzom miejsca za inicjatywę, otwartość na potrzeby bliźnich i wspaniałą gościnę. Słowa wdzięczności kierujemy też do wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób dali siebie, aby to spotkanie mogło się odbyć – Bogu na chwałę, a ludziom na pożytek.

Fot. Adam Czarnota