Szansa na oazowy dom!

0
2605

Szansa na oazowy dom!

Od dłuższego czasu modliliśmy się i wzdychaliśmy za oazowym miejscem, gdzie czulibyśmy się u siebie: przestrzenią modlitwy, odpocznienia, ale także i rekolekcji dla oazowiczów naszej Archidiecezji. Dotychczasowe próby finalnie albo nie miały szansy się zrealizować, albo szybko okazywało się, że nie są w stanie spełnić naszych oczekiwań.

Na wstępie przywołajmy kilka zdań ks. Jerzego Krawczyka, moderatora Ruchu Światło-Życie naszej Archidiecezji: “Marzył mi się dom oazowy, gdzie bylibyśmy u siebie. Kiedy w lutym 2021 przeżywałem trudności, pojechałem na kilka dni odpoczynku i wzmocnienia do oo. jezuitów w Starej Wsi. Jednego popołudnia postanowiłem pojechać do położonej nieopodal Strachociny, gdzie znajduje się sanktuarium św. Andrzeja Boboli. Tam podczas modlitwy zacząłem mówić: “Św. Andrzeju, potrzebuję dom”. Wtedy niczym głos wróciły słowa Pisma świętego: “To ja zbuduję Ci dom”. Uchwyciłem się tej obietnicy.

Po powrocie głosiłem rekolekcje wielkopostne u ks. Marka Gładkowskiego. Tam okazało się, że gmina chce sprzedać dawną szkołę. Ale to nie było to miejsce… Kilka dni później otrzymałem informację, że jest do pozyskania szkoła w innym miejscu. Po oględzinach okazało się, że ma wszystko, czego nam potrzeba… Brakowało tylko pieniędzy. Ale jak mówił ks. Blachnicki, ja ich nie miałem, ale mój wspólnik [Pan Bóg] ma ich wystarczająco. Następnego dnia przypadkiem (?) zauważyłem informację, że został powołany Fundusz Patriotyczny, a jego cele pokrywają się z naszymi. Pomyślałem: mamy potencjalne miejsce, mamy potencjalne pieniądze… czyżby to Andrzej Bobola? Jednak wiele osób, z którymi rozmawiałem nie podzielało mojego entuzjazmu: że mało czasu, że brak pieniędzy, że dom niepotrzebny. Udałem się do Kurii Metropolitalnej i wyłuszczyłem sprawę. Okazało się, że Archidiecezja Lubelska już jakiś czas temu kupiła starą szkołę w Zalesiu k. Bełżyc z perspektywą utworzenia tam Centrum Formacyjnego Młodzieży. W ostatnich latach Archidiecezja oczyściła teren działki i stworzyła nowy dach na budynku. Ruszyliśmy do działania tworząc wspólny projekt razem z Robertem Derewendą i ks. Jakubem Olechem. Uzgodniliśmy, że nie mając doświadczenia i potencjału, inwestorem będzie Archidiecezja Lubelska, a podmiotami współpracującymi będzie Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej i Instytut ks. Franciszka Blachnickiego”.

Tym sposobem na “Ośrodek szkoleniowo-formacyjny myśli katolicko-społecznej im. ks. Franciszka Blachnickiego” udało się pozyskać 900.000 zł (do tego musimy dołożyć tylko 159.600 zł wkładu własnego), co daje łączną wartość inwestycji ok 1.060.000 zł. Podczas nadzwyczajnego spotkania DDJ w dn. 29.06.2021 spotkaliśmy się z Ekonomem i Wiceekonomem Archidiecezji Lubelskiej. Przedstawili propozycję prowadzenia inwestycji w ten sposób, że Ośrodek będzie własnością Archidiecezji, ale zarząd nad nim będzie sprawował Ruch Światło-Życie. Jednocześnie Ośrodek będzie otwarty na inne grupy i wspólnoty z uwzględnieniem pierwszeństwa grup oazowych (dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin). Warunkiem pozostawania domu pod opieką oazy jest to, aby ośrodek był samowystarczalny (nie potrzebował dofinansowań ze strony Archidiecezji). Przedstawiciele Kurii powiedzieli, że niezależnie od wszystkiego projekt będzie realizowany, ale to od nas zależy czy chcemy wejść we współpracę.

Po dyskusji odbyło się głosowanie, gdzie jednogłośnie została podjęta decyzja o podjęciu współpracy. Zostało także uzgodnione, że zostanie otworzony oddzielny rachunek bankowy na którym będą gromadzone środki na adaptację i rozbudowę Ośrodka i za pomocą tego rachunku będą przekazywane finanse. Padła propozycja, aby w miarę możliwości włączyć się w prace (porządkowe i inne), a także by wykorzystać potencjał firm i działalności członków Ruchu Światło-Życie. Będą również organizowane zbiórki w kościołach na ten cel.

Dlatego prosimy każdego, kto uważa że Dom Oazowy jest potrzebny, do zaangażowania się w to dzieło. Można to zrobić na kilka sposobów:

 1. Podjąć modlitwę w intencji Ośrodka i wszystkich, którzy tam będą pracować, wspierać budowę;
 2. Oddać czas i pracę (np. pomoc w koszeniu otoczenia, pomoc w usuwaniu elementów rozbiórkowych – np gruz);
 3. Zgłosić swoją firmę do prac specjalistycznych (w tym roku chcemy zrobić prace adaptacyjne murarskie wewnątrz istniejącego budynku: przebudowa ścian działowych, prace rozbiórkowe, prace budowlane; stolarka okienna i drzwi zewnętrzne; instalacje elektryczne i część prac hydraulicznych);
 4. Podzielić się swoim dobrem wpłacając dobrowolne ofiary na konto:
  Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej
  61 1240 1503 1111 0011 0705 1287
  tytułem: na cele kultu religijnego – Zalesie (można odliczyć od podatku w rocznym rozliczeniu)
  Wszystkich wspierających będziemy polecać Bogu we wtorkowej mszy św.
 5. Mieć nadzieję, że Pan Bóg nas wzywa do utworzenia Ośrodka.

Osoby, które chciałyby pomóc, prosimy o bezpośredni kontakt z ks. Jerzym – tel. 609574034.

Sam budynek po dawnej szkole (tzw. tysiąclatce) jest zbudowany pośrodku lasu na działce o powierzchni 0,89 ha. Obecnie całkowita powierzchnia wynosi ok. 800 m2, w kolejnych etapach planowana jest rozbudowa ok. 400 m2, w której zostaną umieszczone na parterze jadalnia z zapleczem kuchennym, zaś na piętrze kaplica i sala konferencyjna. Niezależne pokoje z łazienkami 2-4 osobowe będą miały możliwość łączenia (zamykane przejścia pomiędzy dwoma sąsiadującymi pokojami dla większych rodzin czy grup formacyjnych). Docelowo budynek będzie wyposażony w windę i w całości dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Jadalnia i kaplica będą w stanie pomieścić 70-100 osób jednocześnie. Zostanie także zorganizowana i zaaranżowana sala poświęcona działalności katolicko-społecznej ks. Franciszka Blachnickiego. Sala będzie odwzorowywała studio nagrań Światło-Życie działające w Carlsbergu w Republice Federalnej Niemiec w latach 1982-1987. Zostaną tam umieszczone m.in. eksponaty związane z powielaniem i utrwalaniem na taśmach szpulowych i kasetach magnetofonowych niezależnej katolicko-społecznej i konserwatywnej myśli ks. Franciszka Blachnickiego (m.in. działające magnetofony szpulowe i kasetowe, na których uczestnicy będą mogli samodzielnie odtwarzać archiwalne nagrania, np. konferencje ks. Blachnickiego wygłaszane w rozgłośni Radia Wolna Europa, maszyna do pisania, na której uczestnicy samodzielnie będą mogli zredagować odezwy lub odpowiedzi na szykany ze strony władz komunistycznych). Będzie to pierwsza tego typu sala poświęcona działalności Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów.

Jak stwierdził jeden z uczestników Diakonii Jedności, “jeszcze nigdy wcześniej nie byliśmy tak blisko Domu Oazowego”. Zdajemy sobie sprawę, że przed nami długa droga i wiele trudności, ale wspólnymi siłami możemy tego dokonać. Prosimy o modlitwę w intencji ośrodka i zaangażowanie według własnych możliwości.

ks. Jerzy Krawczyk – moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej
ks. Marek Sawicki – moderator Domowego Kościoła RŚŻ AL
Renata i Józef Nowakowie – para diecezjalna Domowego Kościoła RŚŻ AL