O, Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię…

Drodzy Oazowi Przyjaciele,

            Maj – to piękny, wiosenny miesiąc, obfitujący w ważne wydarzenia religijne i patriotyczne. Chcemy podzielić się z Wami, jak przeżywamy go w tym roku, w zupełnie innych, zaskakujących warunkach pandemii. Mieliśmy sporo naszych ludzkich planów właśnie na maj: byliśmy zapisani na rekolekcje ewangelizacyjne w Nałęczowie, czekała nas uroczystość rodzinna z okazji 50-lecia Sakramentu Małżeństwa mojej siostry, Sakrament Bierzmowania naszej wnuczki Weroniki. Ale nasze plany trzeba było zmienić… Z racji wieku i zagrożeń pozostajemy głównie w domu. Nie jest to jednak czas zgorzknienia, rozczarowań, osamotnienia. Nie, nie poddajemy się! Systematycznie zaglądamy na strony internetowe RŚ-Ż, aby być w jedności ze wszystkimi oazowiczami, z całym Ruchem.

„Wyprawa otwartych oczu” na balkonie

            Ucieszyła nas bardzo propozycja Paschalnego Diecezjalnego Dnia Wspólnoty 2-go maja. Cały program był przygotowany i przemyślany – super! Łącznie z nagrodą-niespodzianką od Kapłanów. Serdecznie dziękujemy! Włączyliśmy się do przeżywania tego dnia od początku do końca. I chociaż „wyprawa otwartych oczu” była tylko na naszym balkonie, to mieliśmy przed oczami ścianę kilkunastu modrzewi, zieleń traw i krzewów, słońce i niebo; śpiewały ptaki – wszystko to pozwoliło nam radować się pięknem stworzenia i hojnością Stwórcy.

            W dniu 3-go maja, w Uroczystość Matki Bożej, Królowej Polski i w święto Konstytucji 3-go Maja, od wielu lat spotykaliśmy się w gronie rodzin oazowych, śpiewaliśmy pieśni Maryjne i patriotyczne, kontynuując tradycję, tworząc jedność i dzieląc radość. W tym roku było inaczej, ale dzięki przekazom internetowym i telewizyjnym mogliśmy przeżywać ten dzień w duchu wdzięczności Panu Bogu za naszą Ojczyznę, za tyle pokoleń Polaków, którzy zachowali wiarę i patriotyzm, często oddając życie za te wartości.

            8-go maja – to Uroczystość św. Stanisława BM, Patrona Polski, Archidiecezji Lubelskiej i naszej parafii. Przed odpustem, każdego roku, organizowane jest u nas całodobowe, sześciodniowe modlitewne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem, tzw. Jerycho. W czasie pandemii było to czuwanie domowe, do którego w wyznaczonych godzinach włączyliśmy się jako kręgi Domowego Kościoła, pamiętając słowa Założyciela RŚ-Z ks. Franciszka Blachnickiego, iż naszym głównym miejscem rozwoju duchowego i służby jest rodzina i parafia. Wielką radość sprawiło nam także wyrażenie jedności Ruchu z ks. Abpem Stanisławem Budzikiem, któremu młodzież oazowa przekazała życzenia z okazji Imienin.

            Obchody 100. rocznicy Urodzin św. Jana Pawła II były dla nas dniami ogromnej radości i wdzięczności Panu Bogu za Wielkiego Papieża Polaka, który tak bardzo był związany z RŚ-Ż i dawał świadectwo, czym była dla Niego pieśń oazowa. Z dumą i wzruszeniem śpiewaliśmy „Barkę” wspominając wszystkie nasze spotkania z Papieżem w czasie Jego pielgrzymek do Ojczyzny, m. in. to pierwsze na Placu Zwycięstwa w Warszawie, kiedy wołał: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. Właśnie te słowa mają dla nas szczególne znaczenie, gdyż utwierdziły nas w decyzji włączenia się do Oazy Rodzin.

            Kolejnym znakiem jedności z Ruchem było majowe spotkanie kręgu DK, zaplanowane wcześniej przez animatorów, kiedy 19-go maja o godz. 18-tej (w jednym czasie!) poszczególne małżeństwa w swoich domach przystąpiły do realizacji programu, przewidzianego w „Liście DK” na maj. I chociaż fizycznie nie spotykamy się, to przez modlitwę, rozmowy telefoniczne i internetowe trwamy w jedności duchowej (Takie „spotkania” mieliśmy również w marcu i kwietniu). Nie robimy sobie przerwy od zobowiązań, nie czekamy na „lepszy” czas. Taki, a nie inny czas daje nam Pan, który każdego dnia przychodzi do nas „mimo drzwi zamkniętych” i mówi: „Nie lękajcie się, Ja jestem z wami”.

Duchowe „spotkanie kręgu rodzin”

            Trudny okres pandemii spotęgował ilość intencji, które otrzymujemy w ramach naszej Diecezjalnej Diakonii Modlitwy. Każdego dnia obejmujemy modlitwą wszystkie najważniejsze sprawy indywidualne i społeczne (Kościoła, Ojczyzny, Ruchu). Mimo iż obecnie nie mamy regularnych spotkań Diakonii na Sławinku, to jesteśmy w łączności ze sobą i z naszym Moderatorem ks. Arturem, który przygotował i nagrał dla nas miesięczną konferencję o życiu duchowym.

            Przed nami Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Zapowiedź kilku transmisji z COM w Krościenku już nas cieszy, gdyż pozwoli tak zaplanować czas, aby włączyć się najpierw w wielkie modlitewne błaganie o dary Ducha Świętego, a potem w uwielbienie i dziękczynienie Bogu za wszystko, czym nas tak hojnie obdarowuje. Chwała Panu!

Elżbieta i Witold Kowalczykowie