W sobotę, 18 września br., w parafii św. Antoniego w Lublinie odbył się Dzień Skupienia dla członków Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej.

W pierwszej części spotkania gościliśmy Moderatora Diecezjalnego Ruchu Światło-Życie z Siedlec, ks. Kamila Duszka. Ksiądz wygłosił bardzo ciekawą konferencję nt. Pełnienia zasad Diakonii.

Te zasady to:
• kolegialność (służba powinna być sprawowana zespołowo)
• pomocniczość (zadania, które mogą być wykonane na niższym szczeblu nie powinny być przekazywane w górę)
• solidarność (odpowiedzialność wszystkich za wszystkie działania, choć każdy ma swoje własne sprawy w ramach swojej organizacji pracy)
• kadencyjność (służba na określony czas)
• wolontariat (co do zasady służba odbywa się nieodpłatnie).

Przywołując fragmenty z Biblii, ksiądz wyjaśnił na czym polega każda z tych zasad. Jednocześnie jednak zostało podkreślone, że zasady nie są istotą, ale sposobem porządkowania posługi. Istotą diakonii jest działanie Ducha Świętego. Bez Jego pomocy wszelka aktywność może być próbą wznoszenia wieży Babel, a nie budowaniem Kościoła Chrystusowego.

Następnym punktem spotkania była Eucharystia koncelebrowana przez księdza Kamila Duszka, księdza Marka Urbana (goszczącego nas w swojej parafii) oraz księdza Jerzego Krawczyka. Podczas mszy świętej modliliśmy się za członków Ruchu Światło-Życie naszej archidiecezji oraz za śp. Piotra Wardacha i Jego Rodzinę. Po mszy świętej był obiad, czas na kawę.

Na koniec ksiądz Jerzy Krawczyk przedstawił kilka spraw związanych z przyszłym wyborem nowego moderatora Ruchu Światło-Życie w naszej archidiecezji oraz z budową domu rekolekcyjnego w Zalesiu.

Dzień Skupienia dla członków Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie był dobrym czasem modlitwy, spoglądania na naszą służbę z perspektywy Słowa Bożego, a także – upragnionym czasem spotkań z braćmi i siostrami ze wspólnoty.

tekst: Agnieszka Malinowska