Wielki Czwartek przeżywamy jako dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa, wyrastających ściśle z męki i śmierci Jezusa Chrystusa. W sercach rodzi się ogromna wdzięczność za kapłanów jakich Bóg stawia na Naszej drodze.

Jako Ruch Światło-Życie dziękujemy Bogu za dar powołania, za towarzyszenie w formacji wszystkich gałęzi oazowych, za kierowane do Nas słowo, posługę sakramentami i głoszone rekolekcje.

W roku 100. rocznicy urodzin Naszego założyciela, ks. Franciszka Blachnickiego chcemy życzyć Wam drodzy kapłani tak gorącej miłości do Kościoła jaką miał i wcielał w swoim życiu Ojciec Franciszek, wpatrywania się w Niepokalaną, Matkę Kościoła i oddawania Jej wszystkich Waszych spraw, odwagi i umiłowania wolności ponad wszystkie inne wartości.

Niech nie brakuje Wam okazji do oddawania Swojego życia, do służby i świadectwa.

Pamiętamy o Was w modlitwie,
Oazowicze