Mało kto słyszał o takim miejscu, a jeszcze mniej osób w nim było. A miejsce to niezwykłe, z arcyciekawą historią i urzekającym klimatem. Stworzone wręcz dla mieszczuchów pragnących odpocząć od gwaru miasta i zgiełku ulic, chcących poczuć klimat oazy i wręcz otrzeć się o ducha księdza Franciszka Blachnickiego…

Pustelnia

Pustelnia Sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego znajduje się w Dursztynie, na Spiszu, w domu Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła.

Pustelnia

Ten dom, zwany Wichrówką, nabył ks. Franciszek Blachnicki w 1973 r. Od tego czasu dom służył różnym wydarzeniom formacyjnym związanym głównie z Ruchem Światło-Życie. M.in. odbywały się tu pierwsze oazy modlitwy. Od listopada 2012 r. dom ma charakter pustelni i jeszcze bardziej wypełnia swoje przeznaczenie jako miejsce ciszy, modlitwy i doświadczania piękna stworzenia.

W dniu otwarcia Pustelni, w listopadzie 2012 r., bp Zbigniew Kiernikowski w katechezie przybliżył istotę pustelni, odnosząc się do biblijnej symboliki pustyni i samotności. Mówił, że pustynia i samotność nie są celem człowieka, ponieważ został on stworzony do bycia w relacji do innych osób, do wspólnoty. Przez grzech jednak jego relacje z innymi stały się niewłaściwe. Właśnie dlatego człowiek potrzebuje samotności, ponieważ dzięki niej poznaje swoją grzeszną egzystencję. Samotność pozwala mu odnaleźć właściwe odniesienie do siebie samego, do innych ludzi i do Pana Boga.

Wschód słońca przy Pustelni

Pustynia to terapia duchowa. Pomaga zobaczyć zniewolenie, które polega na zaspokajaniu się szybko i byle czym, na używaniu rzeczy, a niewchodzeniu w relacje. Pustynia tych rzeczy pozbawia i objawia człowiekowi jego problem.

Mgły przed switem

Pobyt w pustelni, na pustyni, czyli w miejscu, gdzie nie ma życia (hbr. mitbar, gr. eremos), to wydarzenie, w którym chodzi o doświadczenie własnej bezradności – po to, by odkryć, że moc jest poza człowiekiem; by odkryć źródło życia.

Kaplica

Zapraszamy osoby indywidualne i małe grupy na dni skupienia, wyciszenia, modlitwy lub na rekolekcje. Grupa może liczyć do 10 osób.

Czytelnia sąsiadująca z kaplicą

Zasady dla „pustelników” korzystających z pustelni

  • Na terenie pustelni i w domu nie korzystamy z laptopa, z Internetu, radia i TV a z komórki jedynie poza domem.
  • Podczas wspólnego sprawowania Liturgii godzin oraz Eucharystii korzystamy z ksiąg liturgicznych, a nie z urządzeń elektronicznych (jak komórki, tablety itp.).
  • Nosimy strój odpowiedni do charakteru Pustelni, która nie jest miejscem wypoczynkowo-wczasowym.
  • Prowadzimy wyciszony styl życia, a w kaplicy i przylegającej do niej czytelni zachowujemy milczenie.
  • Istnieje możliwość skorzystania z rozmów indywidualnych (towarzyszenia) podczas pobytu.
Pokój i biurko ks. Blachnickiego

Więcej Informacji:
http://pustelnia.org.pl

O Wichrówce można jeszcze poczytać na stronach Dursztyna: http://dursztyn-spisz.pl/?tag=dursztyn-wichrowka

Kalendarz Wichrówkowy

W czasie krótkiego pobytu (2 dni) w Pustelni Ojca Blachnickiego na Wichrówce, który miał miejsce pod koniec tego lata, powstało kilkadziesiąt zdjęć z domu i okolicy. Razem ze zdjęciami zrodził się pomysł stworzenia kalendarza oazowego zilustrowanego tymi zdjęciami. Ideą powstania kalendarza było wsparcie dziewczyn z INMK opiekujących się domem. Tak jak Ojciec Franciszek Blachnicki kiedyś, tak one dziś borykają się z problemami finansowymi… Ale tak jak zawsze, z Bożą pomocą i pomocą dobrych ludzi – przezwyciężają te problemy. Dlatego cały zysk ze sprzedaży kalendarzy przeznaczony jest na kolejne prace remontowe na Wichrówce.

Cena kalendarza to 20 zł – ale jeśli ktoś przekaże większą kwotę, to na pewno się ona nie zmarnuje.

Kalendarz oprócz tego, że zilustrowany został pięknymi zdjęciami, zawiera wszystkie ważniejsze święta oazowe, terminy wydarzeń i turnusów rekolekcji. Stworzony został przez oazowiczów dla oazowiczów ?

Gorąco zachęcamy do zakupu kalendarzy i propagowania tej idei wśród innych oazowiczów…

Poniżej prezentujemy karty kalendarza.

Wsparcie finansowe

Prosimy o pomoc finansową dla Pustelni również poprzez składanie darowizny na Pustelnię Sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego:
Instytut Niepokalanej Matki Kościoła
ul. Ks. Blachnickiego 25
34-450 Krościenko n. D.
PEKAO S.A.
95 1240 1330 1111 0000 2303 1014
Tytuł wpłaty: Darowizna na cele kultu religijnego – Pustelnia
Z takim tytułem wpłaty darczyńca może sobie odliczać tę darowiznę od podatku.

Kontakt i zamówienia kalendarzy

„Wichrówka” Dursztyn
ul. Długa 93, 34-433 Dursztyn
tel.: 500 850 400, 509 830 622
mail: pustelnia@onet.com.pl
www.pustelnia.org.pl

Zapraszamy do odwiedzenia pustelni po uprzednim umówieniu terminu. Warto!

Paweł Kaniuk