W dn. 5-7 kwietnia 2024 r. spotkaliśmy się na V Diecezjalnej Kongregacji Diakonii, podczas której podjęliśmy temat formacji dorosłych i kondycji diakonii specjalistycznych w naszej diecezji. W gronie członków Stowarzyszenia, członków Diecezjalnej Diakonii Jedności i delegatów wspólnot młodzieżowych oraz dorosłych spędziliśmy weekend na modlitwie i pracy w grupach. Duchowym przewodnikiem tego czasu był dla nas ks. Kamil Edward Duszek.

Oprócz świadectw i dyskusji pozwalających zobaczyć obecną sytuację z różnych perspektyw, chcieliśmy także wytyczyć perspektywy rozwoju, działania na najbliższe lata. Podjęliśmy m. in. decyzję o powołaniu grupy roboczej, która zajmie się formacją osób owdowiałych, które po stracie współmałżonka potrzebują już innej formacji niż dotychczas. Grupa podejmie się wypracowania rozwiązań i przygotowania dla nich rekolekcji.

W załączniku znajduje się list jedności uczestników V DKD.

Fotorelacja z wydarzenia: V DKD

Sekretariat V Diecezjalnej Kongregacji Diakonii
Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej