Zgodnie z uchwałą Diecezjalnej Diakonii Jedności członkowie Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie do 31 marca 2022 r. wysyłali propozycje kandydatur księży do posługi jako moderator diecezjalny. Spośród zgłoszonych kapłanów trzech z nich wyraziło wolę kandydowania w zbliżającej się Kongregacji:

1. ks. Jerzy Krawczyk
2. ks. Szymon Majewski
3. ks. Przemysław Ruszniak

Wybór spośród kandydatów zostanie dokonany przez Diecezjalną Kongregację Diakonii w dniu 17 czerwca 2022 r., a następnie przedstawiony Pasterzowi naszej archidiecezji abp. Stanisławowi Budzikowi.

Powierzajmy w modlitwie zbliżający się czas Diecezjalnej Kongregacji Diakonii, delegatów tego spotkania i kandydatów na moderatora diecezjalnego.

Niepokalana Matko Kościoła – módl się za nami!
Czcigodny Sługo Boży ks. Franciszku Blachnicki – wstawiaj się za nami!

ks. Jerzy Krawczyk
Moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej