W sobotę, 5 września 2020 roku w parafii św. Jadwigi Królowej w Lubinie odbyło się rozpoczęcie roku pracy formacyjnej Domowego Kościoła Archidiecezji Lubelskiej. W spotkaniu uczestniczyli: ks. Jerzy Krawczyk – moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie, ks. Marek Sawicki – moderator diecezjalny Domowego Kościoła, ks. Sławomir Jargiełło – moderator Rejonu Św. Andrzeja Boboli (I, II), Monika Wiatrowska z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, para diecezjalna Renata i Józef Nowakowie, pary rejonowe, Katarzyna i Kazimierz Kraczoniowie – odpowiedzialni Diakonii Muzycznej, Magda i Jacek Orłowie – odpowiedzialni Diakonii Słowa.

Była to pierwsza od dłuższego czasu okazja do przeżycia radości z bezpośredniego spotkania, do wspólnej, gorącej modlitwy, wołania o Ducha Świętego, kiedy wchodzimy w nowy rok pracy nad naszą dojrzałością chrześcijańską. Za nami czas szczególny. Ten, który przed nami naznaczony jest jakąś niepewnością, wymaga zdyscyplinowania w organizacji spotkań, odwagi, ale również rozwagi, roztropności.

Część spotkania wypełniło zawiązanie wspólnoty. Uczestniczyło w nim pięć par rejonowych: Grażyna i Rafał Cebrykowie (Rejon Sługi Bożego Franciszka Blachnickiego III), Agata i Zbigniew Pieczyńscy (Rejon Św. Andrzeja Boboli I), Ewa i Mariusz Samolejowie (Rejon Św. Stanisława, Biskupa i Męczennika), Zofia i Adam Stachyrowie (Rejon Św. Jana Pawła II), Jolanta i Jacek Nyszkowie (Rejon Świętego Ducha), które rozpoczynają posługę. Szóstą, nową parą są Agnieszka i Zbigniew Malinowscy (Rejon Sługi Bożego Franciszka Blachnickiego I).

Nowe pary rejonowe

W tematykę roku pracy wprowadził uczestników spotkania ks. Marek Sawicki, który przywołał dojrzewanie w wierze św. Piotra. Wiara Apostoła przechodziła kolejne etapy: od euforii, przez rozpacz, po ufną miłość do Pana, oparcie się na łasce, dawanie świadectwa wierze, umacnianie braci, oddanie życia. Każdy z nas przechodzi przez różne podobne etapy. Pozwólmy poprowadzić się Panu, abyśmy mogli się stać, stosownie do naszego powołania małżeńskiego, filarami Kościoła, tak jak św. Piotr.

Pod koniec pierwszej części spotkania pary rejonowe kończące posługę przyjęły podziękowanie i życzenia dalszego życia światłem we wspólnocie, odnajdywania się w nowych obszarach służby w Ruchu i w Kościele. Posługę zakończyli: Justyna i Dariusz Nowiccy (Rejon Sługi Bożego Franciszka Blachnickiego III), Monika i Robert Winiarczykowie (Rejon Św. Andrzeja Boboli I), Małgorzata i Erwin Starostowie (Rejon Sługi Bożego Franciszka Blachnickiego I), Elżbieta i Piotr Górscy (Rejon Św. Stanisława, Biskupa i Męczennika), Edyta i Piotr Głęboccy (Rejon Św. Jana Pawła II), Monika i Mirosław Korniejukowie (Rejon Świętego Ducha).

Centrum spotkania stanowiła Eucharystia z przekazaniem świec parom rejonowym. W homilii ks. Marek Sawicki odwołał się do słów z pierwszego czytania – tekstu św. Pawła z pierwszego listu do Koryntian (1 Kor 4, 6-15). Te słowa – mówił ks. Marek – to odpowiedź na lęki i dylematy pełniących i podejmujących posługę w rejonie. Pamiętajmy, że równi służą równym, błogosławiona jest kadencyjność „i niech nikt w swej pysze nie wynosi się nad drugiego”. Pary rejonowe mają służyć swoim doświadczeniem, talentami, wykonywać posługę z miłością. Służąc możemy doświadczyć trudów, ale „błogosławimy, gdy nam złorzeczą, znosimy, gdy nas prześladują; dobrym słowem odpowiadamy, gdy nas spotwarzają” – jak pisze św. Paweł. Mamy czynić prawdę w miłości, nie jesteśmy jej właścicielami, ale depozytariuszami, nie możemy jej zmieniać. W momencie próby powinniśmy stanąć w jej obronie. Św. Paweł pisze o tym, ponieważ sam doświadczył tego, że „że Bóg nas, apostołów, wyznaczył jako ostatnich, jakby na śmierć skazanych”. Przypomina, że choć mielibyśmy dziesiątki tysięcy wychowawców w Chrystusie, nie mamy wielu ojców… Jedynym naszym Ojcem jest sam Bóg, który pragnie nas wychowywać – „do posiadania siebie w dawaniu siebie”.

Dla nas, członków Ruchu Światło-Życie, szczególną postacią w tym kontekście jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, którego stulecie urodzin obchodzić będziemy w przyszłym roku (24.03.1921-24.03.2021). „Wraz z Maryją uwielbiał (on) Boga za Jego dzieła nie tylko w radosnych chwilach życia, ale zwłaszcza w tych trudnych, i uczył tego tych, których formował, a więc także nas którzy żyjemy charyzmatem Światło-Życie” (List Kręgu Centralnego, maj 2020 r.). W tym roku formacyjnym podczas spotkań kręgu, przed błogosławieństwem, odmawiać będziemy modlitwę „Magnificat” jako uwielbienie Pana Boga za życie i posługę ks. Franciszka Blachnickiego (Konspekt wrześniowego spotkania kręgu DK, 2020 r.).

W drugiej części spotkania omówiono sprawy organizacyjne nowego roku formacyjnego.

Wspólne zdjęcie ze spotkania

Drodzy Małżonkowie Domowego Kościoła!

Nie zniechęcajmy się! Każdy czas jest dobry, aby wzrastać w wierze! Nie pozwólmy, aby ten rok pracy minął bezowocnie. Pozwólmy poprowadzić się Chrystusowi, wołajmy o światło Ducha Świętego! Patrząc na Maryję bądźmy konsekwentni w wierze! Dziś, na kilka miesięcy przed 100. rocznicą urodzin naszego Założyciela, Czcigodnego Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego, zgłębiajmy Jego życie i nauczanie np. biorąc udział w sesjach tematycznych Wolny dla… czy innych rekolekcjach formacyjnych. Polecamy również cykl audycji Dwanaście Spojrzeń – Ojciec Franciszek Blachnicki z różnych perspektyw (https://www.youtube.com/playlist?list=PLvbJ0ZxyTotEnNyZwswcHNQ-diGgSkUk2). Nawiedzajmy miejsca z Nim związane, od Domów na lubelskim Sławinku, gdzie możemy uczestniczyć w Eucharystiach czy chociażby zorganizować spotkanie kręgu, po Centrum Ruchu Światło-Życie czy Centralny Dom Rekolekcyjny Domowego Kościoła w Krościenku. Pamiętajmy przy tym o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa właściwych dla troski o zdrowie własne i innych! Trwajmy w jedności! Niech towarzyszą nam słowa piosenki oazowej „Daj mi swego Ducha, napełnij mnie, Twoją łaską, Panie. Amen! W Twej miłości, Chryste, dojrzewać chcę, Tobie chwałę oddać i cześć” (Piosenka Roku OŻK 2020/2021).

Z modlitwą
Renata i Józef Nowakowie
Para diecezjalna Domowego Kościoła Archidiecezji Lubelskiej

Ps. Dziękujemy Monice i Robertowi Winiarczykom za pomoc w organizacji spotkania, a Erwinowi Staroście za wykonanie zdjęć.

Fotoreportaż

Eucharystia

Spotkanie