Za mało sprzętu na tyle talentu! Jeszcze zagramy razem!

Diakonia muzyczna ponawia prośbę o wsparcie w zbiórce funduszy na profesjonalny sprzęt nagłaśniający.

0
1585

Drodzy Oazowicze,
Z powodu epidemii zapowiadana przez nas zbiórka pieniędzy na nagłośnienie nie mogła się odbyć. W najbliższym czasie nie będzie też niestety większych spotkań wspólnotowych, dlatego jedyną formą wsparcia naszej inicjatywy jest wpłata środków na konto. Zwracamy się do Was raz jeszcze z ogromną prośbą o wsparcie tego przedsięwzięcia. Jest to dla nas ważne, ponieważ sprzęt zamówiony wcześniej (w dość atrakcyjnej cenie) czeka na nas w sklepie. Część środków już mamy, ale to wciąż za mało…

Wierzymy, że nawet z niewielkich kwot można zbudować wielkie dzieło – każda wpłata jest wielka i za każdy gest hojności z góry bardzo dziękujemy.

Poniżej znajdziecie dane do przelewu.


Nagłośnienie będzie wykorzystywane podczas liturgii i uroczystości wspólnotowych, a także do działań ewangelizacyjnych. Dotychczas korzystaliśmy z mikrofonów dostępnych w kościołach, w których posługiwaliśmy. Przy szczególnych okazjach (a tak było podczas ostatniego Święta Patronalnego) sprzęt był wypożyczany.
W Diecezjalnej Diakonii Muzycznej posługuje obecnie ponad 40 osób. Swoimi talentami muzycznymi dzielą się zarówno małżeństwa, jak i młodzież. Udało nam się stworzyć czterogłosowy chór i zespół muzyczny złożony z wielu instrumentów. Posługujemy w wielu miejscach diecezji, przygotowując oprawę muzyczną liturgii. Uczestniczymy w wielu wydarzeniach muzycznych, organizując m.in. Wieczór Patriotyczny, Koncert Kolęd i Jasełka, adoracje itp. W tym roku zostaliśmy poproszeni o współorganizację Centralnej Oazy Matki w Krościenku n. Dunajcem. Z wiadomych powodów nie możemy pojechać tam wszyscy, ale będzie nas reprezentowała grupa kilku osób, która poprowadzi czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego.


Działania na szeroką skalę prowadzi także Diakonia Ewangelizacji, prowadząc m.in. autorskie rekolekcje ewangelizacyjne „Wypas” dla kandydatów do bierzmowania, a także ewangelizacyjne rekolekcje zamknięte oraz rekolekcje szkolne w wielu parafiach naszej diecezji. Członkowie diakonii uczestniczyli także w diecezjalnych obchodach Światowych Dni Młodzieży i Forum Młodych.
Nowe, profesjonalne nagłośnienie ułatwi pracę diakonii, zapewniając też komfort słuchającym. A ponadto dzięki niemu, lepiej słyszalni, będziemy jeszcze mocniej głosić Dobrą Nowinę słowem, śpiewem i muzyką. Ufamy, że dzięki Waszej otwartości i hojności uda się zrealizować podjęte zamierzenie a nowy sprzęt będzie służył całej naszej Wspólnocie.

Chcemy być dobrze słyszalni! Każda kwota jest wielka, dlatego liczymy na Was!

Ks. Jerzy Krawczyk
Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej
ks. Marek Sawicki
Moderator Diecezjalny DK Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej
Renata i Józef Nowakowie
Para Diecezjalna DK Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej
Diecezjalna Diakonia Muzyczna
Diakonia Ewangelizacji


Dane do przelewu:
Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej
ul. Skierki 12
20-601 Lublin
Numer konta:
Bank Pekao S.A.
64 1240 1503 1111 0010 5002 6776
dopisek: na cele kultu religijnego – nagłośnienie

Linki ze śpiewem ze Święta Patronalnego 2019:

https://www.facebook.com/v6.0/plugins/video.php?app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D46%23cb%3Dfae41b01dc516e%26domain%3Dlublin.oaza.pl%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Flublin.oaza.pl%252Ff197d46466956d%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flublinoaza%2Fvideos%2F518199532105630%2FUzpfSTEwMDAwMDkxNzM0NzA3NjozNDcxNzc2OTUyODYyODQ5%2F&locale=de_DE&sdk=joey&width=696