Początek o godzinie 18.00;
Miejsce: Sławinek, ul. Ks. Wojciecha Danielskiego 11 w Lublinie

Program spotkania:

18.00 Eucharystia
ok. 19.00 Spotkanie formacyjne

Dzielenie się Ewangelią

(Łk 10,21-24)
Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: „Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli”.

Część formacyjna:
Charyzmat Oazy Wielkiej (na podstawie referatu ks. Franciszka Blachnickiego „Charyzmat Oazy Wielkiej”

  • Co to jest Oaza Wielka i jakie są jej zadania
  • Na czym polega Diakonia Oazy Wielkiej wczoraj i dziś
  • Co możemy zrobić, jaka jest rola Diakonii Oaz Rekolekcyjnych w tworzeniu charyzmatu Oazy Wielkiej

Materiały do przeczytania:

Sprawy do omówienia:

  • relacja z DDJ i DWDD
  • materiały na zakładkę DOR na stronie oazowej – co chcielibyśmy umieścić
  • nasze propozycje na 50-lecie Ruchu w diecezji (kontynuacja)
  • modlitwa w intencji rekolekcji
  • inne tematy w razie potrzeby
  • kolejnym tematem będzie: Oaza I st. oraz omówienie Oazy modlitwy dla odpowiedzialnych za rekolekcje
  • ustalenie terminu spotkania

Odpowiedzialny za diakonię Janusz Krzych,
Moderator diakonii ks. Jerzy Krawczyk