„Szczególnym charyzmatem ruchu jest oaza rekolekcyjna jako skuteczna metoda wychowania nowego człowieka.
Dla zrozumienia koncepcji oazy istotne znaczenie ma pojęcia źródła…
źródłem jest osobowe przyjęcie Chrystusa w Duchu Świętym,
czyli w postawie oddania Mu siebie przez miłość i wiarę
Ks. Franciszek Blachnicki

W imieniu Diecezjalnej Diakonii Oaz Rekolekcyjnych serdecznie zapraszamy posługujących na rekolekcjach wakacyjnych (moderatorów, pary prowadzące, animatorów, diakonie) na spotkanie formacyjne w dniu 7 maja 2022 r.

         Zanim rozpoczną się rekolekcje chcemy pochylić się na charyzmatem oazy i spojrzeć na to: gdzie jest źródło tego charyzmatu, skąd i jak możemy czerpać, by dobrze przygotować tegoroczne rekolekcje.

         Spotkanie odbędzie się na w Centrum Ruchu na Sławinku w Lublinie, ul. Ks. Wojciecha Danielskiego 11.    

Program spotkania

9.00 Rozpoczęcie, modlitwa do Ducha Świętego w intencji rekolekcji

9.20 Konferencja: Wizja drogi formacji w Ruchu Światło-Życie – ks. Jerzy Krawczyk

10.15 Czas dla bliźniego i na kawę

10.45 Spotkanie animatorów i prowadzących w grupach rekolekcyjnych z podziałem na poszczególne typy rekolekcji

12.15 Przygotowanie Eucharystii

Eucharystia


W imieniu Diakonii Oaz Rekolekcyjnych
Ks. Jerzy Krawczyk

Janusz Krzych