Kochani,

W ten szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia 
kontemplując żłóbek  z Dzieciątkiem Jezus, Maryją i Józefem, 
jesteśmy po raz kolejny zaproszeni do odczytywania żywej miłości Boga.
W Jezusie Ojciec dał swego Syna, który stał się człowiekiem, aby spotkać każdego z nas. 
Syn Boży położony w żłobie na sianie stał się dla nas pokarmem, który daje prawdziwe życie. 
Jego miłość wyzwala i uzdalnia do daru z siebie.
Tak, jak prości pasterze stali się świadkami zbawienia, 
tak i my – porzucając rzeczy mniej istotne – pozwólmy, 
aby z zadziwienia zrodziła się w nas wdzięczność Bogu, który przychodzi.
Niech przez nasze słowa i czyny Ewangelia wkroczy na nowo 
w świat naszych rodzin, wspólnot, bliskich i przyjaciół, 
a zwłaszcza ludzi pogrążonych w różnych formach zniewolenia i tych, którzy porzucili wiarę.
Niech Dziecię z Betlejem będzie naszym pokojem i naszą radością!

Z modlitwą

Renata i Józef Nowakowie para diecezjalna Domowego Kościoła
ks. Marek Sawicki moderator diecezjalny Domowego Kościoła
ks. Jerzy Krawczyk moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie