Wielkanoc 2019 r.

Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? 
Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał.
(Łk 24,5-6)

Nasze dziękczynienie, nasza Eucharystia dokonuje się właśnie przez nasze zjednoczenie się z Jego śmiercią na krzyżu, co daje nam już zadatek uczestnictwa w Jego nowym życiu, w Jego zmartwychwstaniu. I to już jest początek tej radości, której nikt nam nie będzie mógł odebrać.
Ks. Blachnicki

Przed nami Triduum Paschalne, które jest samym centrum i największym świętem Kościoła. Czuwajmy więc z całym Kościołem, aby w pełni, poprzez liturgię przeżyć tajemnicę Zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W Wielki Czwartek celebrujmy ustanowienie Eucharystii, sakrament miłości i jedności wszystkich uczniów Chrystusa. W Wielki Piątek towarzyszmy Panu w drodze Jego cierpienia i męki. W sobotnią „Wielką Noc”, przeżyjmy w liturgii tajemnicę Paschy – Zmartwychwstania Chrystusa, dar nowego życia.

Drodzy członkowie Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy Wam, Waszym rodzinom i bliskim prawdziwej paschalnej radości płynącej z wiary  w uzdrawiającą i wyzwalającą moc Miłości, która zwyciężyła śmierć i przywróciła nam życie. Niech zmartwychwstały Chrystus mocą swego Ducha odnawia nas i nasze wspólnoty, abyśmy promieniowali młodzieńczym zapałem i entuzjazmem.

Chrystus zmartwychwstał!
Alleluja!

ks. Jerzy Krawczyk
Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie
Archidiecezji Lubelskiej

Iwona i Włodek Pytlakowie
Para Diecezjalna DK RŚŻ

ks. Witold Gąciarz
Moderator Diecezjalny DK RŚŻ