Życzenia z okazji Święta patronalnego Domowego Kościoła

0
905

„Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego (1 J, 3, 1).”

Drodzy Małżonkowie, członkowie Domowego Kościoła!

Największym darem Boga dla nas jest On sam, który przychodzi na świat jako człowiek, aby nas odkupić. Daje się poznać jako małe Dziecko, które wybrało ludzką rodzinę na miejsce swego przebywania na ziemi. Tak wielki Dar spotkał całą ludzkość, spotkał także i nas. Między nami: w rodzinach, w pracy, odpoczynku, świętowaniu, smutku, chorobie – zamieszkało Słowo, zamieszkała Miłość. Ta Miłość uzdalnia nas do bycia prawdziwymi dziećmi Boga.

Pomimo kolejnego roku, kiedy radość Narodzenia Pańskiego jest przesłonięta troską o nasze zdrowie i życie, życzymy Wam, drodzy Małżonkowie i Rodzice, obecności Boga – Miłości w Waszych rodzinach, Waszych wspólnotach, Waszych miejscach pracy. Jako dzieci Boga, zawsze szukajcie Jego obecności podczas świętowania, a także podczas realizacji Waszych codziennych zadań: jako rodziców, jako pracowników i jako członków kręgów Domowego Kościoła.

Niech Miłość, która zawsze zwycięża, pomaga Wam w codziennym życiu, niech przezwycięża smutek i zmęczenie, dodaje sił i jeszcze bardziej czyni z Was umiłowane dzieci naszego Pana.

Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, 26.12.2021 r.

Renata i Józef Nowakowie
Para diecezjalna
Domowego Kościoła
Archidiecezji Lubelskiej
ks. Jerzy Krawczyk
Moderator diecezjalny
Ruchu Światło-Życie
Archidiecezji Lubelskiej
ks. Marek Sawicki
Moderator diecezjalny
Domowego Kościoła
Archidiecezji Lubelskiej
Jeden ze znaków Domowego Kościoła – Ikona Świętej Rodziny otrzymana od Équipes Notre-Dame.

W nagłówku: Święta Rodzina na obrazie Rafaela