Życzenia z okazji święta Świętej Rodziny 2020

0
1454

Życzenia od Pary Diecezjalnej DK Renaty i Józefa Nowaków:

Życzenia od Moderatora Diecezjalnego Domowego Kościoła ks. Marka Sawickiego:

Kilka słów kieruje także Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie naszej Archidiecezji:


Modlitwa do Świętej Rodziny papieża Franciszka z 27 X 2013 roku.

Jezu, Maryjo i Józefie,
w was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i Wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony,
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu,
przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie,
usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania!

Amen.