Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.
Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic

Iz 9, 5b-6a


Drodzy Członkowie Ruchu Światło-Życie!
Wielka Tajemnica Bożego Narodzenia dokonuje się blisko nas, w codzienności pełnej radości i trosk, sukcesów i niepowodzeń, dobra i niesprawiedliwości. W tym wszystkim obecny jest On – Książę Pokoju, który swoją mocą przemienia nasze życie, uczy otwartości na drugiego człowieka i zachęca, aby wprowadzać pokój wszędzie tam, gdzie jesteśmy obecni na co dzień.

W łączności ze wszystkimi Oazowiczami naszej Archidiecezji życzymy: 
Wiary, która jest głębokim zaufaniem Bogu;
Nadziei napełniającej sensem całe życie;
Miłości zawsze gotowej do służby.

Niech Boże Narodzenie stanie się prawdziwym udziałem naszych rodzin, wspólnot oraz miejsc pracy i nauki.

ks. Jerzy Krawczyk
Moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej
ks. Marek Urban
Moderator diecezjalny Domowego Kościoła Archidiecezji Lubelskiej
Anna i Jacek Środowie
Para diecezjalna Domowego Kościoła Archidiecezji Lubelskiej