fot. CDM

Według zamysłu organizatorów jakim opatrzono zaproszenie do udziału w spotkanie:

„Forum jest kolejnym spotkaniem młodych Archidiecezji Lubelskiej będącym odpowiedzią na wezwanie ojców synodu poświęconego młodzieży. Celem spotkania jest zaprezentowanie inicjatyw apostolskich podejmowanych przez ludzi młodych w archidiecezji, diagnozowanie wyzwań i trudności oraz integracja środowiska młodzieży, aby jej zaangażowanie w życie Kościoła było skuteczniejsze. Forum będzie też okazją do przedstawienia sposobów włączenia się ludzi młodych w prace synodu diecezjalnego, który rozpocznie się w 2020 roku.”

Diakonia muzyczna rozpoczęła śpiewem i towarzyszyła przez cały dzień uczestnikom Forum Młodych.
fot. CDM
Spotkanie oficjalnie rozpoczął ks. dr Adam Bab, wikariusz biskupi ds. młodzieży.
fot. CDM

W dniu 16 listopada młodzież z Archidiecezji Lubelskiej spotkała się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, aby w ramach Forum Młodych pochylić się nad tematem apostolstwa.

fot. CDM
Prowadzący Forum Młodych: Weronika Karwacka i Michał Dacka.
fot. CDM

Na początku kilka osób podzieliło się udanymi inicjatywami, których podjęli się w swoich parafiach. Centralnym punktem spotkania była Eucharystia w parafii garnizonowej.

O Diakonii Muzycznej i zaangażowaniu w niej młodych opowiedziała Hania Bielawska.
fot. CDM
O piękno liturgii zatroszczyli się uczestnicy Szkoły Animatora.
fot. CDM
Posługa liturgiczna była naszą działką na Forum Młodych.
fot. CDM
Diakonia Muzyczna poprowadziła śpiewy na Eucharystii.
fot. CDM

Na sesji plenarnej dyskutowaliśmy o troskach oraz radościach dzielenia się Ewangelią, podczas wypowiedzi młodych słuchał uważnie obecny z nami Arcybiskup Stanisław Budzik, za co jesteśmy mu wdzięczni. Na koniec wręczył wszystkim uczestnikom specjalny list, który skierował do młodych.

W dyskusji głos zabierali także oazowicze.
fot. CDM
Forum łączyło wiele środowisk, na zdjęciu dyrektor SMAL ks. Emil Mazur.
fot. CDM
Na sesji plenarnej i podsumowaniu był obecny nasz Pasterz.
fot. CDM

Całość spotkania uświetniły śpiewy naszej Diakonii Muzycznej. Zarówno podczas sesji na auli, jak i na Eucharystii ubogacali wszystkich swoim talentem i piękną grą. Na
Eucharystii posługę podjęli uczestnicy Szkoły Animatora. Jesteśmy z nich wszystkich dumni!

Myślę, że każdy z nas napełnił się pomysłami i siłami na bycie Filipami XXI wieku.

tekst: Weronika Karwacka
zdjęcia: CDM Archidiecezji Lubelskiej

Zapraszamy do przeczytania świadectwa z tego spotkania! https://lublin.oaza.pl/forum-mlodych-chodz-i-zobacz-swiadectwo/