Diakonia Muzyczna

Diakonia Muzyczna, to grupa ludzi z różnych wspólnot Ruchu Światło-Życie,
pragnących służyć swoimi talentami muzycznymi we wspólnocie i w Kościele.

Odpowiedzialni za Diakonię Muzyczną

Moderator:
ks. Paweł Zdybel

Moderator Diecezjalnej Diakonii Muzycznej święcenia prezbiteratu przyjął w 2012 roku. Obecnie jest zastępcą dyrektora CARITAS Archidiecezji Lubelskiej. Ksiądz Paweł jest też absolwentem Szkoły Muzycznej II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie, gra na fagocie. Będzie nas zatem wspierał nie tylko duchowo, ale także muzycznie.

Odpowiedzialni za Diakonię Muzyczną

Odpowiedzialni:
Grażyna i Rafał Cebryk
tel. 514 702 660 (Grażyna) lub 502 509 726 (Rafał)
e-mail: diakonia.muzyczna.lublin@gmail.com

Rola i zadania Diakonii Muzycznej

Diakonia muzyczna to przede wszystkim służba Bogu i Kościołowi swoimi talentami muzycznymi – śpiewem i grą jako akompaniamentem w czasie liturgii, dlatego każdy, kto podejmuje posługę muzyczną (w różnych formach) podczas nabożeństw i uroczystości Ruchu Światło-Życie, a przede wszystkim podczas rekolekcji formacyjnych powinien czuć się członkiem Diakonii Muzycznej.

Nadrzędnym celem naszej Diakonii jest troska o śpiew i muzykę w liturgii. Z tym celem wiążą się dwa podstawowe zadania, które realizujemy:

  1. Posługa muzyczna rozumiana jako bezpośrednia odpowiedź na potrzeby Ruchu Światło-Życie w diecezji:
    – przygotowanie oprawy muzycznej podczas uroczystości Ruchu (Święto Patronalne, Droga Krzyżowa KWC, Diecezjalna Oaza Matka, Podsumowanie oaz wakacyjnych, Dni Wspólnoty), a także poza Ruchem (jeżeli będzie taka potrzeba).
  2. Przygotowanie animatorów muzycznych do posługi na wszelkiego rodzaju rekolekcjach oazowych poprzez:
    – tworzenie bazy animatorów muzycznych w diecezji;
    – „ABC animatora muzycznego” – cykl spotkań o charakterze teoretyczno-warsztatowym, mający na celu przygotowanie do posługi na rekolekcjach np. zasady doboru śpiewów liturgicznych, śpiew podczas liturgii godzin, warsztaty śpiewu, warsztaty instrumentalne i in.
    – pomoc prowadzącym rekolekcje i posługującym tam animatorom muzycznym.

Diecezjalna Diakonia Muzyczna współpracuje z Centralną Diakonią Muzyczną, Diecezjalnym Moderatorem, Parą Diecezjalną i Parami rejonowymi naszej diecezji. Wszystkie informacje dotyczące naszej Diakonii będziemy na bieżąco zamieszczać na naszej stronie internetowej www.lublin.oaza.pl.

Chcemy podkreślić, że istotnym zadaniem diakonii muzycznej jest troska o odpowiedni charakter liturgii oraz innych nabożeństw i spotkań Ruchu Światło-Życie, dlatego dołożymy wszelkich starań, aby podejmowane przez animatorów muzycznych posługi były zgodne z zasadami liturgii oraz wypływały z potrzeby ich serca.

Odpowiedzialni:
Grażyna i Rafał Cebrykowie

MODLITWA DIECEZJALNEJ DIAKONII MUZYCZNEJ PRZED POSŁUGĄ

Jezu Chryste, Panie mój i Mistrzu. Oto staję przed Tobą jako sługa Twojego Świętego Kościoła. Ty wybrałeś mnie i przeznaczyłeś bez żadnej mojej zasługi do szczególnej służby w Twoim Domu, abym grał i śpiewał ku zbudowaniu oraz uświęceniu Twoich wiernych.
Proszę, uczyń mnie szczególnym narzędziem Twojej łaski. Niech każda nuta i każdy dźwięk brzmią na Twoją chwałę i służą Kościołowi.

Duchu Święty, uzdolnij mnie, abym przemawiał psalmami, hymnami i pieśniami pełnymi ducha do tych, których postawisz na mojej drodze. Pozwól śpiewać Tobie pieśni uwielbienia, jakie wznoszą do Ciebie Twoi święci. Spraw, bym swoją posługą ukazywał chwałę zmartwychwstałego Chrystusa.

Amen.

Aktualności Diakonii Muzycznej