Diecezjalna Diakonia WyzwoleniaOdpowiedzialni za Diakonię Wyzwolenia:
ks. Maciej Głębocki - tel. 882 425 323
Dominika i Tomasz Barczykowie - tel. 502 377 984
e-mail: barszczyk@wp.pl

Krucjata WYzwolenia Człowieka - dzieło ks. Franciszka Blachnickiego

Aktualności Diakonii Wyzwolenia