Diecezjalna Diakonia WyzwoleniaOdpowiedzialni za Diakonię Wyzwolenia:
ks. Maciej Głębocki - tel. 882 425 323
Ewa i Jacek Reszka
tel. 601 807 464 (Ewa) lub 605 331 919 (Jacek)
e-mail: jacek.reszka64@gmail.com

Krucjata WYzwolenia Człowieka - dzieło ks. Franciszka Blachnickiego

Aktualności Diakonii Wyzwolenia