poniedziałek, 21 Październik 2019

Diakonia Życia

Diakonia Życia to miejsce posługi dla tych członków Ruchu Światło-Życie, którzyw szczególny sposób pragną podjąć odpowiedzialność za życie na każdym etapie jego trwania: od jego poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Odpowiedzialni za Diakonię Życia

Jeśli:
  • chcesz współtworzyć naszą diakonię,
  • chciałbyś nas o coś zapytać,
  • masz nam do przekazania jakieś pomysły, wskazówki, rady…
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Karolina i Paweł Garbacz

Odpowiedzialni za Diakonię Życia

tel. 509 733 164 
e-mail: diakonia.zycia.lublin@gmail.com

ks. Piotr Drozd

Moderator

tel. 604 295 127

Czym jest Diakonia Życia

Diakonia Życia to miejsce posługi dla tych członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób pragną podjąć odpowiedzialność za życie na każdym etapie jego trwania: od jego poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Źródłem, które inspiruje nas do działania jest encyklika bł. Jana Pawła II Humanae Vitae i jego zawołanie: „Oddajcie się w służbę życia!

Naszym głównym zadaniem w ramach Diakonii jest formacja w dziedzinie ludzkiego życia: płciowości, obrony życia, prawidłowego przeżywania miłości narzeczeńskiej, małżeńskiej, rodzicielskiej oraz podejmowanie działań z tym związanych. 

Podstawowym miejscem naszej formacji są spotkania formacyjne, na których czerpiemy ze Źródła Życia – Słowa Bożego, analizujemy dokumenty Kościoła związane z konkretną tematyką oraz proponujemy działania, które zamierzamy podjąć by służyć życiu. Płaszczyzny naszego działania skupiają się m.in. na:

  • przygotowaniu i głoszeniu prelekcji na oazach rekolekcyjnych dla młodzieży i rodzin: np. czystość przedmałżeńska, świadome rodzicielstwo, NPR;
  • organizowaniu rekolekcji i warsztatów dla członków Ruchu poszerzających w/w tematykę;
  • inspirowaniu członków Ruchu Światło-Życie do włączania się w szeroko pojętą służbę na rzecz życia – poradnictwo rodzinne, działania w obronie życia, duchową adopcję, itd;
  • wspieraniu członków Ruchu Światło-Życie, którzy podejmują taką posługę – dawanie im zaplecza merytorycznego i modlitewnego;
    inicjowaniu działań na rzecz życia, współpracę przy takich działaniach z innymi środowiskami i włączanie w nie członków Ruchu: np. Marsz dla Życia.

Warunkiem przystąpienia do Diakonii Życia jest ukończenie formacji podstawowej. Mogą jednak włączyć się w nią także osoby, które nie ukończyły jeszcze tej formacji, ale ją kontynuują. Nasza grupa składa się z oazowiczów, którzy poczuli się wezwani (bo diakonia to przecież powołanie!) do podjęcia posługi życiu – jedni z nas są we wspólnotach młodzieżowych, inni studenckich czy dorosłych, jeszcze inni w kręgach Domowego Kościoła.

„Musimy mieć świadomość, że jako ludzie Ruchu staniemy w obliczu działań wojennych. Pierwszą armią, która będzie musiała stanąć do walki, będzie Diakonia Życia. To, co jest posłaniem tej diakonii, staje się przedmiotem sporów we współczesnym świecie: zachowanie piękna czystości przedmałżeńskiej, ukazywanie piękna miłości małżeńskiej, wartości życia ludzkiego od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Tu przede wszystkim konieczne jest nasze odważne świadectwo i głoszenie prawdy”.

ks. Adam Wodarczyk 
moderator generalny Ruchu Światło-Życie,
słowo programowe na Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu w roku 2010

Jeśli życie ludzkie nie jest Ci obojętne – zapraszamy Cię do nas!

Aktualności Diakonii Życia