Liczne grono muzykujących oazowiczów spotkało się w Centrum Ruchu na warsztatach gitarowych zorganizowanych przez Diecezjalną Diakonię Muzyczną. To pierwsze spotkanie z zaplanowanego w tym roku formacyjnym cyklu warsztatów mających na celu przygotowanie animatorów muzycznych do posługi podczas rekolekcji. Zajęcia odbywały się pod czujnym okiem Jurka Piróga, który chętnie dzielił się swoim wieloletnim doświadczeniem bycia w diakonii muzycznej.

Zanim zaczęliśmy stroić instrumenty, pochyliliśmy się przez chwilę nad istotą posługi animatora muzycznego. Doszliśmy wspólnie do następujących wniosków. Po pierwsze muzyka podczas liturgii jednoczy członków wspólnoty, po drugie pomaga się modlić i po trzecie – pozwala głębiej przeżywać treści, które przekazywane są w czasie Eucharystii, dlatego ważny jest nie tylko dobór odpowiednich pieśni, ale także jakość i sposób prowadzenia śpiewu.

Niezwykle cenne okazały się także wnioski wypływające z rozmów na temat tego, jakie są cele i zadania naszej posługi. Na pierwszym miejscu postawiliśmy oddanie całej posługi Bogu poprzez chociażby krótką modlitwę przed każdym wydarzeniem. Ponadto animator muzyczny powinien mieć świadomość i dążyć do tego, aby nie przeszkadzać w modlitwie, nie eksponować siebie, ale raczej być sługą i pomagać innym przybliżać się do Pana Boga.

Kolejne wskazówki miały już charakter bardziej techniczny. W ruch poszły gitary… Na przykładzie kilku pieśni uczestnicy mogli poznać sposoby upraszczania i upiększania gry. Każdy utwór został skrupulatnie omówiony i przepracowany, a następnie wspólnie zagrany. Poniżej zamieszczamy linki do analizowanych pieśni.

Muzyką chwalę Pana – taka myśl przyświecała nam podczas tego radosnego spotkania. Jesteśmy przekonani, że nie był to czas stracony, dlatego już dziś zapraszamy na kolejne zajęcia, licząc na owocną współpracę.

Katarzyna i Kazimierz Kraczoniowie

1. Każdy może być święty

2. Wzywam Cię

3. Nie lękajcie się