Codzienne zjednoczenie kapłana z Chrystusem Sługą
[…] Zachowaj mnie mocą Twojego Ducha w miłości Twojej aż do końca,
przez wierny udział w Twojej “nieustannej modlitwie” i Eucharystycznej Ofierze,
ofierze całego siebie dla Ojca z Tobą w Duchu Świętym. Amen.
ks. Wojciech Danielski

Drodzy Kapłani – Moderatorzy, Pasterze, Przewodnicy duchowi!

W Niedzielę Chrztu Pańskiego wpatrujemy się w sposób szczególny w obraz Chrystusa Sługi, który znajduje się w centrum duchowości Ruchu Światło-Życie.
Drodzy Moderatorzy – Wasze powołanie kapłańskie wiąże się ściśle z uczestnictwem w namaszczeniu Chrystusa Duchem Świętym, by nieść ewangelię i wyzwolenie oraz budować żywą wspólnotę Kościoła, wszędzie tam gdzie pośle Was Pan.

W tym szczególnym dniu jako wspólnota młodzieżowa Ruchu Światło-Życie chcemy zapewnić o naszej modlitewnej pamięci, a także o wdzięczności jaką mamy wobec Was i Waszej posługi. Pragniemy powiedzieć płynące prosto z serca:
Dobrze, że jesteś!
Dobrze, że są wśród nas oddani, zapaleni do służby i święci Kapłani.

Życzymy, by postawa oddawania siebie Chrystusowi jako osobistej relacji ja – Ty promieniowała na całe Wasze życie, by pomagała służyć innym pomimo wielu trudności, słabości, grzechu, wreszcie by nadawała sens wszelkiej aktywności i zaangażowaniu w sprawy Kościoła.

Życzymy, by miłość polegająca na posiadaniu siebie w bezinteresownym dawaniu siebie stawała się Waszym udziałem w realizacji chrześcijańskiego i kapłańskiego życia.

Życzymy, by nie brakowało Wam radości, satysfakcji i wsparcia wspólnoty we wszystkich dziełach, zadaniach oraz posługach jakie pełnicie.

Jesteśmy z Wami, możecie na nas liczyć!

Z pamięcią w modlitwie
– Oaza Młodzieżowa