W dniu 21 czerwca 2022 roku w rejonie św. Józefa odbyły się wybory nowej pary rejonowej Domowego Kościoła na lata 2022-2025. Rozpoczęliśmy Eucharystią w Kościele pw. św. Brata Alberta w Puławach prosząc o rozeznanie woli Bożej dla naszego rejonu. Nad wyborami czuwali moderator rejonowy RŚ-Ż, ksiądz Mariusz Kozina wraz z parą diecezjalną DK, Renatą i Józefem Nowakami. Nową parą rejonową zostali Marta i Krzysztof Motyczyńscy, którzy swoją posługę rozpoczną od września 2022 roku. Gratulujemy i błogosławimy Wam! Dziękujemy wszystkim parom kandydującym za gotowość serca do podjęcia posługi.

Ostatnie spotkanie kręgu rejonowego w tym roku formacyjnym było także okazją do podziękowania księdzu Mariuszowi Kozinie za wieloletnią posługę moderatora rejonowego RŚ-Ż w rejonie św. Józefa, który od lipca 2022 rozpocznie posługę w nowej parafii. Za wszelkie dobro jakiego doświadczyliśmy od Ciebie, Księże Mariuszu, z serca dziękujemy, błogosławimy Twoim krokom i pamiętamy w modlitwie.

Bóg niech będzie uwielbiony!