Oaza modlitwy

W dniach 26 – 27 września, na Sławinku, odbyła się oaza modlitwy dla Diakonii Modlitwy DK. Od kilku miesięcy, w związku z obecną sytuacją, spotkania Diakonii Modlitwy były zawieszone, oaza modlitwy była pierwszym spotkaniem na którym mogliśmy znowu poczuć ducha wspólnoty i jedności oraz ubogacić się wzajemnie duchowo i intelektualnie.

Spotkania prowadził nasz nowy moderator ks. Szymon Majewski , którego serdecznie przywitaliśmy na początku naszej wspólnej drogi oraz podziękowaliśmy naszemu dotychczasowemu moderatorowi, ks. Arturowi Grzywaczewskiemu za służbę dla naszej wspólnoty.

Temat oazy modlitwy to:  „Rola kierownictwa duchowego w rozwoju duchowym człowieka”. Rozważania o tym w jaki sposób wiedza, roztropność i doświadczenia kierownika duchowego może być pomocne w odkrywaniu woli bożej w naszym życiu, porządkowały naszą wiedzę na ten temat oraz pozwalały na wzajemne ubogacanie się doświadczeniem uczestników oazy.

Jednocześnie Diakonia Modlitwy zaprasza na kolejne spotkanie, które odbędzie się dnia 13 października – (wtorek) na Sławinku (ul. ks. Danielskiego 11) o godzinie 18.00  i rozpoczęte zostanie, jak zwykle,Eucharystią. 

Moderator:
ks. Szymon Majewski

Odpowiedzialni:
Ela i Tomek Bielawscy
tel. 512 027 477
e-mail: elabiela7@wp.pl