Podejmij Duchową Adopcję!

Zbliża się Dzień Świętości Życia! Jest to szczególny czas, kiedy jesteśmy zachęcani, aby podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.

0
1069

Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego jest to zobowiązanie do codziennej modlitwy przez 9 miesięcy, jednym dziesiątkiem różańca. Modlimy się w intencji dziecka, którego życie jest zagrożone aborcją. Oprócz modlitwy różańcowej, za każdym razem, krótką modlitwą obejmujemy dziecko oraz jego rodziców. Można zobowiązać się również do dodatkowych duchowych ofiar, takich jak: przyjmowanie komunii świętej, post, itp.

Szczegółowe informacje o tym, jak podjąć Duchową Adopcję: Centralny Ośrodek Krzewienia Duchowej Adopcji, Jasna Góra, ul. o. A. Kordeckiego 2, http://www.duchowaadopcja.info/chce-przystapic/

Duchową Adopcję Dziecka Poczętego można podjąć dowolnego dnia, jednak najczęściej jest to czynione w dniu 25 marca (Święto Zwiastowania Pańskiego oraz Dzień Świętości Życia). Wówczas trwa ona do symbolicznego dnia 25 grudnia (Święto Narodzenia Pańskiego).

Pomocą w modlitewnym trwaniu, jest aplikacja „Adoptuj Życie”, do której , w imieniu jej twórców, szczerze zachęcamy. Przypomina o codziennej modlitwie, zawiera rozważania różańcowe, a także spersonalizowane myśli od dziecka! Więcej informacji o aplikacji, znajdziecie na :https://adoptujzycie.pl/

Może być zdjęciem przedstawiającym telefon i tekst „12:30 Adoptuj Życie + Tydzień 28 dzień 192”

Codzienna modlitwa za dziecko nienarodzone, może towarzyszyć Wam w ramach modlitwy osobistej, rodzinnej lub małżeńskiej, a nawet stanowić motywację, aby o niej nie zapominać! Dziecko Wam nie podziękuje teraz, ale wyobraźcie sobie Wasze spotkanie po tamtej stronie, w Niebie, na pewno Cię wtedy uściska! Kto nie byłby wdzięczny za uratowanie życia?

Gdyby pojawiły się u Was pytania lub świadectwa o duchowej adopcji, prosimy o kontakt!

Liczymy na Waszą pozytywną odpowiedź na to wezwanie!

Karolina i Paweł Garbacz
Diakonia Życia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej