Postanowiliśmy odnieść się do treści artykułu sygnowanego przez Diakonię Społeczną, odnoszącego się do aktualnej sytuacji społecznej i kulturowej w naszej Ojczyźnie.

W pełni zgadzamy się z opisem sytuacji powstałej w czasie tzw. „strajku kobiet” i refleksjami Autorki na ten temat. Odczytujemy to jako wyraz  zatroskania o przyszłość naszego Narodu, kiedy na ulice naszych miast wychodzą kobiety, młodzież i dzieci z hasłami „dym w kościołach”, „piekło kobiet”, „aborcja jest ok”. Zastanawiamy się, jakie są źródła takich zachowań, z jakich rodzin pochodzą osoby biorące udział w manifestacji..

Pytanie – co  możemy uczynić, co może czynić Ruch Ś-Ż, a zwłaszcza jego gałąź rodzinna – Domowy Kościół w tej i w podobnych sytuacjach – zaburzeń i zawirowań społecznych?

Naszym zdaniem – idąc za wskazaniami ks.  Franciszka Blachnickiego b. ważną rolę ma tutaj do spełnienia MODLITWA; nasza osobista oraz całego Ruchu inspirowana przez diakonię modlitwy.

Słowa ks. Blachnickiego wskazują nam właściwą drogę postępowania:

„Dbając o modlitwę w Ruchu, diakonia modlitwy czuwa zatem również nad ogarnianiem modlitwą (…) bieżących wydarzeń, spraw i potrzeb”,  ponieważ „… bez modlitwy żadne z (…) zadań nie może być realizowane”.

Dlatego bardzo nasz ucieszyła ostatnia inicjatywa Ruchu dot. podjęcia intensywnej modlitwy w intencji trudnej sytuacji w naszej Ojczyźnie poprzez modlitwę całego Ruchu – sztafetę różańcową oraz modlitwę rejonów naszej diecezji.

W rejonie św. Stanisława BM przy parafii św. Józefa w Kraśniku funkcjonuje rejonowa diakonia modlitwy. Już od kilku lat, modlimy się w intencjach naszej Ojczyzny, aby była wierna Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu, o poszanowanie życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci…

W tych intencjach prowadzona jest modlitwa różańcowa za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki o godz. 9.30 w każdą I niedzielę miesiąca, przed Mszą św. za Ojczyznę.

Myślimy, iż obudzenie ducha modlitwy w rodzinach, parafiach, rejonach naszej diecezji może być ważnym zadaniem naszego Ruchu. Tylu mamy świętych i błogosławionych do których możemy się przecież zwracać w potrzebach i sprawach naszej Ojczyzny!

Święci  Jan Paweł II, Andrzej Bobola, bł. ks. Jerzy Popiełuszko, ks.kardynał Stefan Wyszyński, sługa Boży ks. F. Blachnicki i inni…nie odmówią nam swojego wstawiennictwa jeśli będziemy ich prosić w intencji nawrócenia osób domagających się swobodnego zabijania dzieci nienarodzonych, walki   z Kościołem, promujących ideologię LGBT i zachowania dewiacyjne w naszej Ojczyźnie.

Oprócz modlitwy ważne jest także DZIAŁANIE.

Ks. F. Blachnicki- człowiek wiary konsekwentnej głosił iż: „Wiara, jeśli jest konsekwentna, tworzy fakty społeczne”.

Idąc za tymi wskazaniami dostrzegamy jednak, iż zaangażowanie modlitewne członków Ruchu oraz ich formacja nie zawsze i nie do końca przekłada się na potrzebne zaangażowanie społeczne.

Posługując w DK w swoim czasie jako para animatorska, diakonijna, pilotująca kręgi i prowadząca rekolekcje widzieliśmy jak wielkie znaczenie i pozytywny wpływ na małżeństwa i rodziny, ich rozwój duchowy, ma praca formacyjna zgodna z charyzmatem Ruchu  (poprzez udział w kręgach,  w Dniach Wspólnoty, i rekolekcjach) – niemniej wydaje się nam iż zasadne byłoby w dzisiejszych czasach  położenie akcentu w RŚ-Ż  także na sprawy społeczne dziejące się w naszej Ojczyźnie.

Jak możemy to czynić?

Przez scalanie członków Ruchu, zwłaszcza DK wokół ważnych spraw społecznych i moralnych w oparciu o katolicką naukę Kościoła, a także w obronie Kościoła w Polsce.

Nie wyobrażamy sobie, aby Ruch (a zwłaszcza DK) – także w naszej diecezji, nie występował jako wspólnota w obronie takich wartości jak ochrona życia poczętego i rodziny, a także przeciwko nowym prądom mającym na celu faktyczne zniszczenie małżeństwa i rodziny (np. ideologia gender).

Można to czynić np. przez zachętę i rozpowszechnianie wśród członków Ruchu dobrych inicjatyw społecznych (np. poparcie dla projektu ustawy Tak dla rodziny, nie dla gender. Ustawa ma na celu wypowiedzenie przez Polskę genderowej Konwencji stambulskiej i rozpoczęcie prac nad Konwencją o prawach rodziny).

Opinia publiczna Lubelszczyzny winna być ponadto informowana o takich działaniach Ruchu w szeroko pojętych mediach lokalnych.

Wielkie pole do działania może mieć tutaj Diecezjalna Diakonia Społeczna Ruchu wraz z innymi Diakoniami, przy poparciu i zaangażowaniu osób Odpowiedzialnych oraz księży Moderatorów naszej Wspólnoty.

Maria i Wiesław Dworniccy DK Rejon św. Stanisława BM