W dniu 9 grudnia 2019 r. odbyło się kolejne formacyjne spotkanie Diakonii Społecznej.

Pracowaliśmy nad fragmentem z książki P. Kopyckiego pt.: „Elementarz teologii ciała według Jana Pawła II”.

W drugiej części spotkania wypracowaliśmy zarys konferencji, którą chcemy zorganizować w 10 maja 2020 r. w Lubartowie: jak ratować rodzinę dzisiaj? Na poziomie Kościoła/wspólnoty? Państwa? Samorządu? Oświaty?. Uzgodniliśmy temat konferencji: „Piękno rodziny i jej niezbywalna rola w społeczeństwie”.

Dziękujemy naszemu moderatorowi ks. Markow Sawickiemu za gościnę!

Kolejne spotkanie Diakonii Społecznej odbędzie się 21 stycznia 2020 r. o godz.18.00 u Marzeny i Marka Wilczewskich ul. Nałkowskich 104/17.

Serdecznie zapraszamy!
Marek Wilczewski