Zadanie „Podróż przez pokolenia – 50-lecie Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej” zostało dofinansowane w ramach projektu: „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

*

Na ręce moderatora diecezjalnego ks. Jerzego Krawczyka otrzymaliśmy dyplom uznania Ministra Edukacji i Nauki dla Moderatorów, Animatorów i Uczestników Ruchu Światło-Życie z okazji jubileuszu 50-lecia Ruchu Światło-Życie w Archidiecezji Lubelskiej za przekazywanie wartości i kształtowanie postaw wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w oparciu o dzieło życia i nauczanie ks. Franciszka Blachnickiego.

List od Ministra Edukacji i Nauki z okazji Żłotego Jubileuszu Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej.

Gala Jubileuszowa – 3 grudnia 2022 r.

Gala Jubileuszowa – 3 grudnia 2022 r.
Gala Jubileuszowa – 3 grudnia 2022 r.