Dokładna lokalizacja miejsca: Cmentarz na Majdanku, Lublin- Adres grobu: S8 Z18 rząd 2, numer 3i4.

Chcemy, aby to miejsce pełniło funkcję pomnika pamięci o wszystkich dzieciach utraconych, bez względu na wiek i okoliczności ich śmierci. Mamy nadzieję, że każdy rodzic, który nie ma grobu swojego dziecka lub ma go, gdzieś daleko, poza Lublinem, będzie mógł w tym miejscu zapalić znicz, pomodlić się i pobyć w bliskości ze swoim dzieckiem.

Jest to inicjatywa społeczna, szukamy więc darczyńców oraz sponsorów, którzy chcieliby wesprzeć budowę takiego miejsca w Lublinie. Wpłat można dokonywać na następujące konto bankowe:

Diakonia Ruchu Światło- Życie Archidiecezji Lubelskiej

Nr konta: 17 1240 1503 1111 0010 7046 2321

dopisek ,, pomnik dziecka utraconego”

WIZUALIZACJA POMNIKA (PROJEKT-WSTĘPNY):

Obraz może zawierać: rysunek
( autor grafiki: p. Roman Gruszecki)

OPIS: wymiary: 2 x 2 m (dwie kwatery grobowe); wysokość: 2,50 m, materiał – marmur piaskowy.

Przesłanie pomnika „Dziecka Utraconego”: Pomnik przedstawia w dolnej części parę rodziców pochyloną w żałobie nad pustymi dłońmi. W tle widać schody do nieba wraz ze wspinającym się po nich dzieckiem. W górnej części widnieje zaś postać Jezusa, który oczekuje dziecka w Niebie. Całość otacza mur-symbol ramion Jezusa przyjmującego zmarłe dziecko w Niebie.

Relacja z postępów prac:

Etap 1- zakup miejsca, postawienie krzyża- 3,5 tyś.– ZREALIZOWANY

Etap 2– przygotowanie miejsca na grób w głąb -wykopanie i wymurowanie- 8 tyś– TRWA ZBIÓRKA

Etap 3- budowa pomnika- trwają ustalenia z wykonawcą i szacowanie kosztów

Wszelkie informacje o innych formach wsparcia, jakie mogą uzyskać rodzice po stracie w Lublinie, na stronach:
www.rodzicepostracie.lublin.pl
www.facebook.com/RodziceDzieciUtraconych

Karolina Garbacz
Diakonia Życia Archidiecezji Lubelskiej