Dzień 15 października od wielu lat, na całym świecie, obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Dziecka Utraconego. Tego dnia, także w Lublinie, w kościele pw. bł. Piotra Jerzego Frassatiego, przy ul. Skierki 12, o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji rodziców, którzy utracili swoje dziecko.

Organizatorami wydarzenia są Diakonia Życia Archidiecezji Lubelskiej wraz z grupą Rodziców Dzieci Utraconych działającą w Lublinie. Co roku, wydarzenie to gromadzi  kilkaset osób, które w ten sposób chcą uczcić pamięć swoich dzieci i wspólnie pomodlić się za siebie nawzajem, o błogosławieństwo Boże i siłę do przezwyciężenia wielkiego bólu i żalu jaki powoduje śmierć własnego dziecka.

Idea obchodzenia Dnia Dziecka Utraconego jest także związana z potrzebą zmiany sposobu postrzegania przez społeczeństwo utraty dziecka. Niestety, wciąż nie ma społecznego przyzwolenia na przeżywanie przez rodziców żałoby po przedwczesnej utracie dziecka (np. tzw. poronieniu). Wciąż pokutuje wizja embrionu, płodu, a nie dziecka poczętego, które rodzice mają prawo odebrać ze szpitala, nadać mu imię i pochować w rodzinnym grobie. Dzień ten ma również przywołać pamięć wszystkich dzieci zmarłych także w wyniku aborcji, o których często nikt nie pamięta.

Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie rodziców dzieci utraconych oraz ich rodziny i przyjaciół do wspólnej modlitwy!

Z myślą o rodzicach dotkniętych utratą dziecka stworzyliśmy także  Księgę Dzieci Utraconych, w której rodzice mogą zapisywać imiona swoich zmarłych dzieci.  Jej papierowa wersja, godzinę przed Mszą święta- 15 października 2020 roku, będzie wyłożona w Kościele  pw. bł. Jerzego Frassatiego, ul. Skierki 12, Lublin.  Cały rok zapraszamy również rodziców do wpisywania swoich dzieci do Internetowej Księgi Dzieci Utraconych, znajdującej się na naszej stronie internetowej: http://rodzicepostracie.lublin.pl/. Swoje zmarłe dzieci wpisują tam rodzice nie tylko z Lublina, ale z całej Polski  a także z zagranicy.

Zapraszamy również na comiesięczne Msze Św. w intencji Rodziców Dzieci Utraconych  oraz wspólne spotkania po nich w każdą  pierwszą sobotę miesiąca (począwszy od listopada br.), o godz. 14.00,  w  Kościele p.w. bł. Jerzego Frassatiego w Lublinie, ul. Skierki 12.

Planujemy także IV turę rekolekcje dla rodziców po stracie dziecka, które odbędą się w listopadzie 2020 r., w Wąwolnicy ( woj. lubelskie).   Szczegóły dotyczące rekolekcji wkrótce znajdą się na naszej stronie internetowej.

Organizatorzy: Diakonia Życia Archidiecezji Lubelskiej wraz z Rodzicami Dzieci Utraconych z Lublina
email:  rodzicepostracie@gmail.com
www. rodzicepostracie.lublin.pl
https://www.facebook.com/RodziceDzieciUtraconych