Zapraszamy na Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Życia!

Zapraszamy zarówno małżeństwa, jak i osoby indywidualne: młodzież, czy dorosłych. Jesteśmy otwarci na Wasze pomysły, na to, jakimi jeszcze dziedzinami moglibyśmy się zająć, jako Diakonia Życia.

0
465

Spotkanie odbędzie się 1 października 2022 r. (sobota), o godz. 10.30, w Centrum Ruchu Światło-Życie przy ul. Skierki 12, w Lublinie.

Diakonia Życia to miejsce posługi dla tych członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób pragną podjąć odpowiedzialność za życie na każdym etapie jego trwania: od jego poczęcia aż do naturalnej śmierci. Podejmowanie tej posługi jest naszym powołaniem i przywilejem.  

Nasza diakonia, działa szczególnie w następujących obszarach: krzewienie dzieła Duchowej Adopcji w naszej diecezji, wsparcie dla rodziców dzieci utraconych, włączanie się w inicjatywy ogólnopolskich organizacji działających na rzecz obrony życia, min. Marsz Życia, Tydzień Modlitw o Ochronę Życia, pomoc w prelekcjach o NPR na rekolekcjach i nie tylko, ponieważ zapraszamy również do indywidualnego kontaktu, jeśli ktoś ma taką potrzebę. O naszych aktualnych inicjatywach można poczytać TU.

Jeśli te tematy są bliskie Waszemu sercu, czekamy na Was!  Zapraszamy zarówno małżeństwa, jak i osoby indywidualne: młodzież, czy dorosłych. Jesteśmy otwarci na Wasze pomysły, na to, jakimi jeszcze dziedzinami moglibyśmy się zająć, jako Diakonia Życia.


Odpowiedzialni:
Krystyna i Sławomir Piotrowscy

Moderator: 
ks. Piotr Drozd