W tym roku formacyjnym pochylamy się nad tematem rozwoju życia duchowego. Rodzi się ono w nas w momencie chrztu świętego, jest łaską, darem ale i zadaniem. Jest drogą, na której trzeba wytrwałości i wierności. Pracy wewnętrznej każdego dnia, a nie tylko chwilowych zrywów.

Na tej drodze Bóg oczyszcza człowieka, bo chce każdej duszy objawić swoją miłość. Ciągle potrzebujemy słuchać o Bożej miłości, głębiej się na nią otwierać i odpowiadać swoją miłością.

Jeśli temat „wypływania na głębię” swojego wnętrza i Bożej miłości interesuje się Cię, jeśli czujesz się wezwany do modlitwy wstawienniczej za Kościół, Ruch Światło-Życie, ludzi, których spotykasz, to zapraszamy Cię na spotkania diecezjalnej diakonii modlitwy. Kolejne już 3.03.2020 o godz 18.00 na Sławinku (ks. Danielskiego 11).

Przed nami też dzień skupienia – czas podsumowania tegorocznych tematów formacyjnych. Odbędzie się on w sobotę 14.03 w godzinach 9.00-15.00 również na Sławinku.

Zapraszamy.

ks. Artur Grzywaczewski – moderator 
Ela i Tomek Bielawscy – odpowiedzialni
tel. 512 027 477
e-mail: elabiela7@wp.pl