Nowe Centrum Diecezjalne Ruchu

0
1490

Odpowiadając na Stanowisko III Kongregacji Stowarzyszenia Diakonia w sprawie aktualnych wyzwań Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej (dostępne tutaj), ks. Arcybiskup Stanisław Budzik nominował nowego moderatora diecezjalnego, ks. Jerzego Krawczyka. Został on całkowicie oddelegowany do posługi w Ruchu.

nominacja1     nominacja2

Obecny moderator diecezjalny, ks. Piotr Drozd, został proboszczem parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Oleśnikach.

Jednocześnie na potrzeby Ruchu Światło-Życie zostało użyczone wschodnie skrzydło domu parafialnego bł. Piotra Jerzego Frassatiego (ul. Skierki 12 – LSM) z przeznaczeniem na Centrum Diecezjalne z mieszkaniem księdza moderatora.

kosciol

Przekazane pomieszczenia są w stanie surowym zamkniętym i wymagają wykończenia.
Zapraszamy do wirtualnego spaceru i obejrzenia obecnego stanu przekazanych pomieszczeń (klikając na zdjęcia można je powiększyć).

wejscie1     wejscie2

Centrum Ruchu ma odrębne wejście, przez co posiada pewną niezależność.
A teraz stoimy przed wejściem do nowej siedziby, które znajduje się na pierwszym piętrze.

wejscie3

Po wejściu mamy przed sobą długi korytarz, który prowadzi nas po całym Centrum. Po prawej stronie znajduje się wejście do mieszkania moderatora: dwa małe pokoje z niewielką łazienką.

korytarz1     korytarz2

korytarz3     korytarz4

Dalej z korytarza możemy wejść do łazienki Centrum, a za nią miejsce z przygotowanymi mediami do instalacji kuchni. Będzie ona stanowić część wspólną Centrum i mieszkania – można do niej wejść zarówno z korytarza głównego, jak i drugiego pokoju moderatora.

kuchnia     przejscie

Na końcu korytarza znajduje się właściwe Centrum – duża sala o powierzchni ok. 40 m2, która będzie służyć nie tylko do spotkań, ale także stanie się miejscem naszej posługi. Ponadto w podziemiach będziemy mogli zdeponować różne materiały, jak również korzystać z zaplecza parafii po wcześniejszym uzgodnieniu z proboszczem.

sala1     sala2

sala3

Realizując postanowienia Kongregacji, ks. Arcybiskup udostępnił te pomieszczenia na okres 20 lat, co regulować ma odrębna umowa.
Jesteśmy jednak, jako Ruch, zobligowani do wykończenia Centrum Ruchu, jak również uczestniczenia w utrzymaniu moderatora diecezjalnego.
Z tej racji, zgodnie z myślą podjętą podczas Kongregacji, ks. Piotr Drozd utworzył Fundusz Moderatora Diecezjalnego na rachunku bankowym

nr 14 1240 1503 1111 0010 7620 4969.

Kapitał początkowy w kwocie 10.000 zł pochodzi z oszczędności Ruchu ostatnich lat z oaz dziecięcych i młodzieżowych.

To tylko kropla w morzu potrzeb, dlatego gorąco prosimy o wsparcie wykończenia nowego Centrum DIecezjalnego.

Ofiary prosimy wpłacać na konto Funduszu Moderatora w tytule „na cele kultu religijnego – Centrum RŚ-Ż” możemy to wówczas odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym.

Prosimy, aby każdy z nas na miarę własnych możliwości włączył się w to dzieło, choćby symboliczną złotówką, co będzie służyć dla dobra nas wszystkich. Może warto ustanowić zlecenie stałe na symboliczną kwotę, aby regularnie wspierać dzieła podejmowane przez Ruch w wymiarze diecezjalnym. A może Pan Bóg zaprasza nas do konkretnej formy jałmużny?
Chcemy, aby nowe Centrum stało się wizytówką Ruchu Światło-Życie w Archidiecezji.

Za wszelkie modlitwy, ofiarowane cierpienia w tej intencji oraz ofiary materialne składamy serdeczne Bóg zapłać.

A począwszy od 3 lipca 2018 roku w każdy wtorek moderator diecezjalny będzie sprawował Eucharystię w intencji Ruchu Światło-Życie, zwłaszcza za ofiarodawców i wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniać się będą do wykończenia Centrum Ruchu.